Quảng Nam: Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi

16/01/2019 09:54

(TN&MT) -  Trong nội dung Chương trình công tác năm 2019,tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi.

Xã Trà Linh, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam)
Xã Trà Linh, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam)

Theo đó, Quảng Nam sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ. Tập trung xúc tiến, triển khai các nhóm dự án nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, khai thác sản phẩm dưới tán rừng thuộc vùng Tây của tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, Quảng Nam sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về tích tụ đất đai, tổ chức lại sản xuất thông qua các hình thức hợp tác, liên kết giữa người dân với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ ở khu vực nông thôn, miền núi.

Thực hiện công tác di dời, sắp xếp lại dân cư khu vực nông thôn, miền núi phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ tín dụng, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đầu tư. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, kinh tế vườn, kinh tế trang trại, phát triển chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản.

Cùng với đó, triển khai các nhóm dự án nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, khai thác sản phẩm dưới tán rừng, trồng rừng gỗ lớn, phát triển dược liệu ở khu vực vùng Tây của tỉnh; ưu tiên bố trí, hỗ trợ kinh phí chỉnh lý, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; tăng dày mốc giới 03 loại rừng.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững sẽ được duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của các xã đã được công nhận. Hoàn thiện định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh, trên cơ sở các quy hoạch hiện có và xem xét bổ sung định hướng phát triển vùng sản xuất chuyên canh tập trung, nhất là cây trồng cạn.

Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩn (OCOP), các dự án phát triển sản xuất, liên kết chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Song song với đó, triển khai các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, hạn chế thiệt hại do thiên tai, bão lũ, sạt lở đất; đảm bảo nước tưới, tiêu trong sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, Quảng Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ, toàn diện các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, có giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững theo từng hộ, từng nhóm đối tượng cụ thể; thực hiện các chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho người có công cách mạng thuộc hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các tuyến đường huyện, giao thông nông thôn,   hê ̣thống kênh mương, thủy lợi và đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất. Thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thi ̣văn minh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO