Quảng Nam: Chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

27/09/2018 13:11

(TN&MT) - Để chấn chỉnh và đảm bảo thực hiện tốt công tác sử dụng quỹ đất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2846/QĐ-UBND về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

1. Không quy hoạch và triển khai các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị, khai thác quỹ đất trên đất chuyên trồng lúa chủ động nước nằm dọc quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ
Không quy hoạch và triển khai các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị, khai thác quỹ đất trên đất chuyên trồng lúa chủ động nước nằm dọc quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ

Tổ chức thực hiện chặt chẽ kế hoạch sử dụng đất

Theo Quyết định được ban hành, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như là: các ngành, địa phương tổ chức lập, trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo nội dung, quy trình, thời gian theo quy định. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo căn cứ quy định pháp luật đất đai; Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp huyện và xác định cụ thể đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; có giải pháp cụ thể huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt nhất là rừng phòng hộ ven biển; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa. Triển khai thực hiện tốt việc thu và phân bổ tiền quản lý và bảo vệ đất trồng lúa nước theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐCP ngày 13/4/2015 của Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương thực hiện tốt việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Tăng cường công tác quản lý về khai thác tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước đi đôi với công tác bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, không quy hoạch và triển khai các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị, khai thác quỹ đất trên đất chuyên trồng lúa chủ động nước nằm dọc quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và không có trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được duyệt. Không quy hoạch quỹ đất cho mục đích kinh doanh đất an táng; xây dựng lộ trình để chấm dứt đất an táng trong khu vực nội thị. Hạn chế tối đa việc chấp thuận các dự án đầu tư, thuê đất cho mục đích sản xuất ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Những địa phương có quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì không được chấp thuận các dự án đầu tư, thuê đất cho mục đích sản xuất phi nông nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Không điều chỉnh giảm không gian, phạm vi, quy mô đất công cộng, công viên, cây xanh, mặt nước, mốc chỉ giới xây dựng, vệt cây xanh của các dự án (kể cả trên các trục đường chính, quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường ven biển) đã phê duyệt sang mục đích sản xuất phi kinh doanh nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đất ở.

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng

Theo Quyết định ban hành, UBND tỉnh Quảng Nam ưu tiên thực hiện chủ trương dành kinh phí giải phóng mặt bằng sạch. Giao đất cho nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để tránh thất thoát ngân sách.

2. Ưu tiên thu hút dự án động lực, lan tỏa phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ thân thiện môi trường
Ưu tiên thu hút dự án động lực, lan tỏa phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ thân thiện môi trường

Xử lý nghiêm các trường hợp được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án, nhưng quá thời hạn cam kết vẫn chưa triển khai, không đưa đất vào sử dụng, không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Kiên quyết thu hồi đất đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích. Đối với các dự án sử dụng đất khu vực biên giới đất liền, biên giới biển, khu vực đất gắn liền với mặt nước biển chỉ cho thuê đất có thời hạn, không giao đất lâu dài nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, biên giới, hải đảo.

Ưu tiên thu hút dự án động lực, lan tỏa phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ; bổ sung đất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống tại những khu tái định cư có quy mô lớn và thu hút các doanh nghiệp (thân thiện môi trường) vào đầu tư giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động.

Đồng thời, nâng cao năng lực, trách nhiệm hành chính đội ngũ làm công tác xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý đất đai, thẩm định dự án. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định giá đất. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững…

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đề xuất các giải pháp, biện pháp, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành đảm bảo quy định pháp luật, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết có vướng mắc phát sinh báo cáo về UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO