Đất đai

Quảng Bình: Tăng cường công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thanh Tùng 17/04/2023 - 20:10

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn số 689/UBND-KT yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện nay, ở nhiều địa phương vẫn còn trường hợp chưa thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu dẫn đến một số diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc không thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận, không đưa vào đăng ký để quản lý.

Để tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền về việc đăng ký đất đai là bắt buộc (bao gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động) đối với người sử dụng đất và người được giao đất nhằm quản lý đất theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các ngành, đơn vị và địa phương tập trung rà soát, hướng dẫn các tổ chức đang sử dụng đất nhưng chưa đăng ký đất đai tiến hành kê khai, đăng ký đất đai lần đầu theo đúng quy định của pháp luật.

8.jpg
UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Ảnh: Thanh Tùng

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo phân rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian giải quyết, trong đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.

Các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra;

Thực hiện việc kiểm tra đột xuất công vụ, trong đó tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

Cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, ngày 11/4/2023, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 áp dụng để xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Các trường hợp điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá do UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ thực hiện theo phân cấp tại Điều 4 Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau: tại các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Minh Hóa: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.

6.jpg
Tại TP. Đồng Hới, đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ, các xã Quang Phú, Bảo Ninh: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2

Tại thành phố Đồng Hới, đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ, các xã Quang Phú, Bảo Ninh: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2; Các xã Nghĩa Ninh, Thuận Đức và phường Đồng Sơn: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1; Các xã, phường còn lại: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,1.

Đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác, đất phi nông nghiệp còn lại chưa xác định mục đích sử dụng: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.

Tại huyện Quảng Ninh, đối với đất ở, các xã: Hải Ninh, Võ Ninh, Lương Ninh: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 2,5; Các xã: Gia Ninh, Vĩnh Ninh và thị trấn Quán Hàu: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 2; Các xã còn lại: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,5. Đối với các loại đất còn lại: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.

Tại thị xã Ba Đồn, đối với đất ở, đất ở khu vực nông thôn của các trục đường tại vị trí 1 thuộc khu vực 1 các xã: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,1. Đối với các loại đất còn lại: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.

Tại huyện Quảng Trạch, đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ, các xã: Quảng Xuân, Quảng Hưng, Quảng Tùng, Quảng Phú, Quảng Đông có khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A và Trung tâm huyện lỵ: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2. Đối với các loại đất còn lại: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế Hòn La và Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2023. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hết hiệu lực thi hành.

(0) Bình luận