Quảng Bình rà soát ranh giới, cắm mốc, cấp Giấy chứng nhận đất nông, lâm nghiệp

Trường Giang| 14/05/2020 14:14

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở TN&MT tập trung chỉ đạo các đơn vị, khẩn trương hoàn thành dứt điểm công việc còn tồn đọng của Dự án Rà soát ranh giới, cắm mốc, đo đạc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất Công ty nông, lâm nghiệp giữ lại.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn số 610/UBND-TNMT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 7/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT tập trung chỉ đạo các đơn vị, khẩn trương hoàn thành dứt điểm công việc còn tồn đọng của Dự án Rà soát ranh giới, cắm mốc, đo đạc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất công ty nông, lâm nghiệp giữ lại theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, các Ban Quản lý Rừng phòng hộ, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị và Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ xây dựng phương án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh theo Quyết định số 4469/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh và văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan rà soát hiện trạng rừng, tham mưu, đề xuất quy hoạch tỉnh về nội dung quy hoạch rừng, xác định những diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng tự nhiên, rừng khoanh nuôi phục hồi, rừng trồng bảo đảm phù hợp, hiệu quả, tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân và phù hợp, thống nhất với quy hoạch lĩnh vực khác.

Công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn xã, phường, thị trấn lập phương án quản lý, sử dụng quỹ đất nông, lâm trường bàn giao về địa phương, trong đó, xác định quỹ đất giao cho người dân sinh sống trên địa bàn, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất ở, đất sản xuất nông nghiệp.

Các Công ty nông, lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thực hiện quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, theo đề án đã được phê duyệt và theo đúng pháp luật.

Ngoài ra, có giải pháp bảo quản hệ thống ranh giới, mốc giới trên thực địa, quản lý chặt chẽ diện tích đất giữ lại không để xảy ra tình trạng tái lấn, chiếm, tranh chấp đất đai sau khi phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã được cắm mốc ranh giới trên thực địa; có trách nhiệm phối hợp với các địa phương trong việc xác định ranh giới, mốc giới, hiện trạng, nguồn gốc sử dụng, phạm vi đất bàn giao để địa phương xây dựng phương án giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sử dụng đất.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình rà soát ranh giới, cắm mốc, cấp Giấy chứng nhận đất nông, lâm nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO