--Quảng cáo---

Quảng Bình: Lắp đặt trạm BTS đa năng, thân thiện môi trường tại thành phố Đồng Hới

Môi trường - Hồng Thiệu - 09:29 27/07/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn cho phép Ban Quản lý Dự án Hạ tầng 1 - Tổng Công ty viễn thông MobiFone triển khai xây dựng một số trạm BTS đa năng, thân thiện môi trường trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Theo đó, ngày 22/7/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1279/UBND-KGVX về việc lắp đặt trạm BTS đa năng, thân thiện môi trường tại thành phố Đồng Hới.

UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý Dự án (QLDA) Hạ tầng 1 - Tổng Công ty viễn thông MobiFone triển khai xây dựng một số trạm BTS đa năng, thân thiện môi trường trên địa bàn thành phố Đồng Hới với thời hạn đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng tối đa là 10 năm kể từ ngày có chủ trương đầu tư. Hết thời hạn nói trên, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu các bên để xem xét thống nhất việc triển khai tiếp theo.

UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận cho BQLDA Hạ tầng 1 - Tổng Công ty viễn thông MobiFone triển khai xây dựng một số trạm BTS đa năng, thân thiện môi trường tại TP. Đồng Hới.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Đồng Hới và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, thống nhất cụ thể số lượng, vị trí, địa điểm xây dựng các trạm BTS đa năng, thân thiện môi trường của Ban QLDA Hạ tầng 1- Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; hướng dẫn Ban QLDA Hạ tầng 1 - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thực hiện các thủ tục liên quan để cấp giấy phép xây dựng theo quy định; chủ trì, phối hợp UBND thành phố Đồng Hới kiểm tra, giám sát việc xây dựng từng trạm BTS.

UBND thành phố Đồng Hới có trách nhiệm hướng dẫn Ban QLDA Hạ tầng 1 - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thực hiện các thủ tục liên quan để thuê địa điểm xây dựng các trạm BTS đa năng, thân thiện môi trường theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển khai xây dựng các trạm BTS đa năng, thân thiện môi trường của Ban QLDA Hạ tầng 1 - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban QLDA Hạ tầng 1 - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trước khi thi công phải hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; khảo sát, lập phương án thiết kế, thi công đảm bảo sử dụng chung hạ tầng tối thiểu cho 03 doanh nghiệp viễn thông và không làm ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (hệ thống cấp, thoát nước, cáp điện, cáp viễn thông, cây xanh…) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết tự tháo dỡ, di dời khi UBND tỉnh, thành phố Đồng Hới có kế hoạch sử dụng đất vào mục đích khác (nâng cấp, mở rộng các công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị…).


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO