--Quảng cáo---

Quảng Bình: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất

Đất đai - Hồng Thiệu - 23:08 07/09/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất.

Theo đó, ngày 07/9/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 3231/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn.

Quy chế quy định về nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, tổ chức trong công tác quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn. Những nội dung không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

Đối tượng áp dụng Quy chế là Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Thừa phát lại và tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn.

Quy chế nêu rõ nguyên tắc phối hợp, đó là: Xác định cụ thể nội dung phối hợp và trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan trên cơ sở quy định của pháp luật và yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong công tác quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Việc phối hợp quản lý Nhà nước thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan; xác định vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; bảo đảm tính khách quan, kịp thời, hiệu quả trong quá trình phối hợp; những vướng mắc phát sinh được giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Quy chế quy định cụ thể nội dung công tác phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm xây dựng, trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức và đối tượng có liên quan; hướng dẫn, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Quy chế xác định cụ thể nội dung phối hợp và trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan trên cơ sở quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng bao gồm quy định: Xây dựng hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu Quốc gia về biện pháp bảo đảm; kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng về thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đồng thời xem xét, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Quy chế cập nhật, công bố thông tin về tài sản thế chấp sau khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký thế chấp liên quan đến việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định; xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; trao đổi, cung cấp thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án, giải tỏa tài sản kê biên thi hành án; giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/9/2020 và thay thế Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO