--Quảng cáo---
  • quan ly chat thai

Bắc Ninh: Tăng cường công tác quản lý chất thải và phế thải
Môi trường - Đức Thiện - 17:14 19/01/2021
(TN&MT) - Để thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường, năm 2020 ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO