Quản lý biển và hải đảo gắn với phát triển bền vững kinh tế biển

22/10/2018 21:48

(TN&MT) - Ngày 22/10, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục thời gian tới là tăng cường công tác điều tra cơ bản biển, hải đảo gắn với bảo vệ TN&MT biển, đảo, tăng cường quản lý tốt vùng bờ và ven biển nhằm thực hiện Nghị quyết mới về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, vừa được thông qua tại Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

thứ trưởng Kiên
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp

Theo Báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, trong năm 9 tháng đầu năm 2018, Tổng cục đã đạt được một số kết quả, trong đó nổi bật là hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và dự thảo chiến lược giai đoạn tiếp theo; trình Bộ Chính trị và Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Hoàn thành thanh lý tàu nghiên cứu biển và hệ thống thiết bị kèm theo; Tham gia xây dựng, góp ý cho các dự thảo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành hoặc lãnh thổ và các đề án, dự án liên quan đến biển và hải đảo theo phân công của Lãnh đạo Bộ đảm bảo đúng thời hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ; Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Bộ và đề xuất, kiến nghị các dự án đầu tư bổ sung...

Năm 2018, Tổng cục được giao kinh phí sự nghiệp thực hiện 87 nhiệm vụ, dự án, đề tài khoa học. Đến nay, khối lượng thực hiện đã đat 66% tổng kinh phí được giao. Tổng cục đã hoàn thành các nhiệm vụ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị; việc sửa chữa cơ bản các trạm radar biển dự kiến hoàn thành trong tháng 10. Hầu hết các dự án, nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế, khoa học, quản lý hành chính đã được phê duyệt và đang triển khai theo kế hoạch.

TC trưởng
Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi trình bày báo cáo công tác 9 tháng năm 2018

Về các khó khăn, vướng mắc, theo Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi, công tác sắp xếp chức danh lãnh đạo quản lý của một số đơn vị trực thuộc vẫn chưa hoàn tất, ở cấp phòng mới chỉ có cán bộ phụ trách. Thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ, Tổng cục đã yêu cầu cán bộ khẩn trương bổ sung các tiêu chuẩn bổ nhiệm để sớm kiện toàn các chức danh của các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong thời gian sớm nhất.

Kinh phí giao thực hiện các dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt eo hẹp, rất thấp so với nhu cầu và khả năng triển khai nên chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án được duyệt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các đơn vị trực hiện đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước tổng hợp về biển, đảo; Công tác giao khu vực biển, cấp phép nhận chìm ở biển còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định ranh giới trên biển giữa các địa phương do chưa có quy định về ranh giới trên biển; Công tác thẩm định hồ sơ cấp phép nhận chìm ở biển chưa được cấp kinh phí phục vụ việc kiểm tra các khu vực biển để nhận chìm. Cũng theo ông Thi, hiện có hàng chục hội nghị về biển và đại dương của Liên hợp quốc, UNESSCO… cũng như các công ước, thỏa ước, đàm phán quốc tế và khu vực có những vấn đề liên quan đến Việt Nam, nhưng nước ta chưa tham gia hoặc chưa thể hiện vai trò đáng kể.

Năm 2019, ngoài các dự án Chính phủ đang triển khai thực hiện, Tổng cục tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án quan trọng, cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng giao; đặc biệt là các nhiệm vụ: Xây dựng Chương trình điều tra trọng điểm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và 2 nhiệm vụ Quy hoạch là: Quy hoạch không gian biển và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Tổng cục cũng đề xuất các dự án mở mới quan trọng khác và đề nghị Bộ quan tâm bố trí kinh phí sự nghiệp, đảm bảo cho Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tra cơ bản, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; nhiệm vụ, dự án điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, quản lý tài nguyên môi trường biển, hải đảo.

quang cảnh
Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp, đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và đại diện các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và tài chính đã góp ý về các vấn đề liên quan trong báo cáo, nhằm tăng cu ường công tác phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã có chỉ đạo về một số dự án cụ thể của Tổng cục, đẩy nhanh triển khai một số dự án hợp tác quốc tế và cấp vốn cho các dự án chậm tiến độ trong năm 2019. Thứ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là phải rà soát, xây dựng dự thảo Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, có phân kì và mục tiêu cụ thể, trước mắt là những việc cần hoàn thành trong năm 2019, 2020.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng yêu cầu Tổng cục biển và Hải đảo VIệt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ sớm xây dựng Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia về TNMT biển và hải đảo, dự kiến các dự án trọng điểm của các Bộ, ngành, địa phương để tổ chức cuộc họp thống nhất giữa lãnh đạo 2 Bộ. Đây là Chương trình rất quan trọng nhằm phục vụ triển khai Luật TNMT biển và hải đảo và Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển trong dài hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quản lý biển và hải đảo gắn với phát triển bền vững kinh tế biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO