PV GAS lập kỷ lục doanh thu lợi nhuận, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD

PV| 23/12/2022 17:48

Ngày 22/12, tại trụ sở TP HCM, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động SXKD, Công đoàn năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV; ông Trần Bình Minh và ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐTV; ông Lê Xuân Huyên – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; ông Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn. Về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam, có bà Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch và ông Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn.

z3982726939465_c5df9daca81cd3d52d0ab2884769c38f.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị NLĐ PV GAS 2022 thành công tốt đẹp

Về phía PV GAS, đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm có: ông Hoàng Văn Quang –Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT; ông Trần Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn. Tham dự Hội nghị có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, đoàn thể của PV GAS và gần 300 đại biểu, đại diện cho gần 3.000 người lao động (NLĐ) PV GAS. Hội nghị cũng được trực tuyến đến với các điểm cầu tại Vũng Tàu và Cà Mau để tạo điều kiện cho đông đảo NLĐ của Tổng công ty nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của TCT năm 2022, kế hoạch năm 2023 và diễn biến của Hội nghị.

z3982727353517_e1a863ce8fe494b004c7f72ee8441d2b.jpg
Chủ tịch Công đoàn PV GAS Trần Xuân Thành báo cáo về Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ và Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi

Mở đầu, Hội nghị đã xem phim báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022. Phát biểu tổng kết, Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang cũng nhấn mạnh, với việc lường trước những khó khăn, tận dụng tốt cơ hội, năm 2022, PV GAS tiếp tục hoàn thành xuất sắc và khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Trong đó, các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng, tăng trưởng so với năm 2021. Đặc biệt, đây là năm có doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ khi thành lập PV GAS.

z3982727861638_53d503939a583911d5ed43b510cbd9b0.jpg
Ông Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Petrovietnam phát biểu chúc mừng những thành tích nổi bật của PV GAS trong năm 2022 và chỉ đạo chương trình kế hoạch năm 2023

Trong năm 2022, PV GAS đã cung cấp trên 7,7 tỷ m3 khí khô, tăng 8% so với năm 2021 (đạt 90% bao gồm phần bán cho Petronas). Đó là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh huy động khí cho sản xuất điện thấp. PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng condensate (đạt trên 100 nghìn tấn, bằng 155% kế hoạch, về đích trước kế hoạch 5 tháng) và sản lượng LPG kinh doanh (đạt trên 2 triệu tấn, bằng 118% kế hoạch, tương đương năm 2021 và về đích trước kế hoạch 2 tháng); Đảm bảo mục tiêu/định hướng cung cấp khí cho khách hàng truyền thống và mở rộng thêm khách hàng mới (khách hàng Đạm và khách hàng Công nghiệp tiêu thụ khí vượt mức kế hoạch 1-3% và tăng 5% so với năm 2021). Với kết quả đó, PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất trên 11% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước, thị phần bán lẻ LPG chiếm 11% (chưa bao gồm Gas South) trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

z3982728525239_ba2a66d383e642fb322667d697829aa0.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên PV GAS thực hiện nghi thức khởi động mã QR Cam kết thi đua “Hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023”

Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 của PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng và tăng so với năm 2021. 2022 là năm có doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập PV GAS với tổng doanh thu đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch, tăng 25% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt trên 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch, tăng 49% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt trên 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch, tăng 51% so với năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 177% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2021. Chỉ số ROA đạt trên 14%, ROE đạt trên 22%; Tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao 25%/vốn điều lệ.

z3982729133807_24f75c048e17165d42b68f5f61711f65.jpg
Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao cờ Thi đua cho 2 tổ chức công đoàn xuất sắc nổi bật của PV GAS

Các mặt công tác khác như đầu tư xây dựng, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,… đều được triển khai tích cực, ghi nhận những bước tiến mới. Công tác quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro không ngừng được hoàn thiện, nâng cao, thích ứng tình hình mới; việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số vào công tác quản lý, điều hành cũng như công tác chuyển đổi số và xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực (ERP) được triển khai mạnh mẽ. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, với tổng kinh phí trong năm 2022 đạt trên 100 tỷ đồng.

z3982729647921_9a3f9b349dc9fad35573685147d6e36a.jpg
Công đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng 6 công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022

Với những kết quả đạt được, PV GAS tiếp tục là một trong những doanh nghiệp nổi bật trong Petrovietnam và trên thị trường chứng khoán, tiếp tục được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đánh giá cao.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn PV GAS Trần Xuân Thành cũng đã báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ của Tổng công ty năm 2022 và Báo cáo sử dụng Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi năm 2022 và kế hoạch năm 2023, kết quả tổ chức Hội nghị của các đơn vị trực thuộc, thành viên Tổng công ty, tiếp thu ý kiến và giải đáp kiến nghị từ các đơn vị.

z3982730159997_4622378643090a97b6613cad8277694c.jpg
Khen thưởng NLĐ có thành tích xuất sắc, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, SXKD của PV GAS năm 2022

PV GAS đã tổ chức thành công hội nghị NLĐ cấp cơ sở từ ngày 24/11/2022 đến ngày 14/12/2022. Tại hội nghị của các đơn vị có tổng cộng 65 kiến nghị, trong đó có 16 kiến nghị về hoạt động SXKD, 38 kiến nghị về chế độ chính sách và 11 kiến nghị về các vấn đề khác. Tất cả các kiến nghị, đề nghị lãm rõ của NLĐ đã được Đoàn chủ tịch các đơn vị, Lãnh đạo Tổng công ty, các Ban chuyên môn của Tổng công ty giải đáp thỏa đáng ngay tại Hội nghị của đơn vị.

Bên cạnh đó, từ năm 2014 đến nay, Tổng công ty đã tổ chức đối thoại trực tiếp với đại diện tập thể NLĐ theo quy định. Tại Hội nghị đối thoại, 100% các kiến nghị hợp lý của NLĐ đã được giải quyết kịp thời, thỏa đáng; Kết quả đối thoại định kỳ được phổ biến rộng rãi đến toàn thể NLĐ.

z3982730648593_27c83315f29e9850190d7bc12be51017.jpg
Khen thưởng NLĐ có thành tích xuất sắc, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, SXKD của PV GAS năm 2022

Phát biểu chúc mừng những thành tích nổi bật của PV GAS trong năm 2022, ông Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẳng định 3 kỷ lục của Petrovietnam - 2022 được xác lập cao nhất trong 61 năm truyền thống ngành Dầu khí, 47 năm thành lập Tập đoàn, đều có sự đóng góp lớn của PV GAS, tương đồng với 3 kỷ lục mà PV GAS cũng đạt được là về doanh thu, lợi nhuận và sản lượng dầu khí. Tổng giám đốc Petrovietnam biểu dương những nỗ lực vượt bậc của PV GAS, vượt qua thách thức để duy trì vị thế đơn vị Lá cờ đầu, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị Người lao động PV GAS với nhiều đổi mới sáng tạo và có sức thu hút, tôn vinh Văn hóa PV GAS, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định thành công to lớn nhất của PV GAS, cùng với toàn Tập đoàn đã đề cao công tác con người, bảo đảm việc làm, thu nhập và phúc lợi cho NLĐ, tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội, duy trì sự ổn định trong điều kiện khó khăn toàn cầu.

z3982731099720_ccae041986600e6f30ff72ec84879e79.jpg
Các vị đại biểu chúc mừng thành công Hội nghị NLĐ PV GAS 2022

Bước sang năm 2023, Tổng giám đốc Petrovietnam kêu gọi PV GAS tăng cường đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục triển khai công cuộc tái tạo kép về văn hóa và SXKD của toàn Tập đoàn, đồng lòng quyết trí vượt qua những tồn tại, khó khăn, hoàn thành những kỳ vọng mà Tập đoàn giao phó.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoạt động Công đoàn và hoạt động SXKD của PV GAS năm 2022, tại Hội nghị, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý dự án Khí và Công đoàn cơ sở Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu; đồng thời tặng bằng khen cho 6 tập thể của Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” năm 2022. Bên cạnh đó, PV GAS đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 16 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, SXKD của PV GAS năm 2022.

Hội nghị cũng chứng kiến các vị lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên PV GAS thực hiện nghi thức khởi động mã QR Cam kết thi đua “Hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023”; đại diện cho tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của PV GAS.

Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể của Tổng công ty kêu gọi NLĐ với niềm tự hào là thành viên của PV GAS, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của từng tập thể, cá nhân, chung sức đồng lòng cùng vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, tích cực tôn vinh Văn hóa PV GAS, Văn hóa Dầu khí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
PV GAS lập kỷ lục doanh thu lợi nhuận, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO