--Quảng cáo---
  • pv gas

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:  PV GAS chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%
Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 17:30 16/04/2021
(TN&MT) - Ngày 16/4/2021, tại TP HCM, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2021 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO