--Quảng cáo---

Phù Yên (Sơn La): Triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom

Quản lý chất thải rắn - Nguyễn Nga - 15:58 23/09/2021

(TN&MT) - UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1676/UBND, về việc thực hiện một số giải pháp nâng cao chỉ tiêu Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom trên địa bàn huyện.

Phù Yên nỗ lực nâng cao chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Giao Phòng TN&MT tham mưu thành lập Tổ công tác thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ rác thải khu vực nông thôn được thu gom của huyện, do Thường trực UBND huyện làm Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng TN&MT làm tổ phó. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chỉ tiêu chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong chỉ đạo, thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan, đảm bảo bố trí quỹ đất để xây dựng các điểm thu gom, xử lý chất thải rắn phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của huyện, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện; kịp thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện thống kê kết quả thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom. Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, đăng ký chỉ tiêu chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom của huyện với UBND tỉnh. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Phòng Tài chính Kế hoạch rà soát, bố trí ngân sách để từng bước mở rộng địa bàn thu gom rác thải nông thôn, kết hợp xã hội hóa nguồn lực phục vụ công tác thu gom rác thải.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia thực hiện các chương trình, dự án xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp điều kiện của huyện. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các điểm thu gom, xử lý chất thải rắn tại các khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện để thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng các nhà máy xử lý rác thải hiện đại, đảm bảo về bảo vệ môi trường.

UBND các xã, thị trấn thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ rác thải khu vực nông thôn được thu gom của huyện tại các xã, thị trấn để đảm bảo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về môi trường đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, tỉnh.

Thực hiện thống kê kết quả thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom. Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, đăng ký chỉ tiêu chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom về UBND huyện, qua phòng TN&MT. Hoàn thành trước ngày 25/9/2021.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO