--Quảng cáo---

Phú Thọ công khai, minh bạch đấu giá đất

Đất đai - Trường Giang - 15:36 22/10/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa bàn hành văn bản gửi các Sở ngành, địa phương trên địa bàn yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đất đai.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trấn quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan, quy định của UBND tỉnh về đấu giá tài sản, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá tài sản; công khai, minh bạch, làm lành mạnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc có tài sản đấu giá thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc lựa chọn, ký hợp đồng đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Phú Thọ công khai, minh bạch, làm lành mạnh hoạt động đấu giá tài sản. Ảnh: MH

Đặc biệt, đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công phải lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm được các điều kiện, tiêu chí cụ thể theo quy định; xem xét ưu tiên lựa chọn đơn vị sự nghiệp công thực hiện việc đấu giá, với mục tiêu nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước, góp phần ồn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 118, Luật Đất đai. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tố chức triển khai, thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định của tỉnh về quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Đồng thời, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá tài sản công, quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phải đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý tài sản công và các quy định pháp luật liên quan.

 

Ngoài ra, UBND các huyện, thành, thị tổ chức rà soát quỹ đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đã giải phóng mặt bằng theo quy hoạch được duyệt và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định…

UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT tham mưu tổ lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phương án đấu giá, phương án giá đất cụ thể để thực hiện giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành quản lý phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương.

Cùng với đó, phối hợp các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các câp thực hiện đấu giá diện tích đất theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật liên quan, đồng thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tô chức trúng đấu giá.

Theo Phú Thọ
Đất đai Phú Thọ
Copy Link
Đất đai Phú Thọ

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO