--Quảng cáo---

Phát triển toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu KHCN và hợp tác quốc tế

Ngành TN&MT - Mai Đan - 12:46 20/01/2021

(TN&MT) - Năm 2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã có bước phát triển tích cực, toàn diện hơn so với năm 2019 trên tất cả các mặt hoạt động, công tác, trong đó trường đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm vụ khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

TS. Nguyễn Đức Toàn – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Về nhiệm vụ khoa học, công nghệ, Trường đã thực hiện 2 đề tài KH&CN cấp cơ sở gồm: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ đào tạo trực tuyến về đánh giá tác động môi trường" và “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân trong thực hiện chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Đồng thời, Trường đã xây dựng, được phê duyệt 3 Đề tài KH&CN cấp Bộ gồm: “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN ngành tài nguyên và môi trường”; “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN cho các lĩnh vực biển và hải đảo; đất đai, đo đạc và bản đồ” và “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành của công chức Bộ TN&MT”.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, Trường đã Ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế với Ngân hàng Thế giới (WB), trong đó tổ chức 1 Khóa Đào tạo Giảng viên nguồn (Training of Trainers - TOT); xây dựng Chương trình bồi dưỡng, bài giảng phục vụ các chuyên đề bổ trợ về kinh nghiệm quốc tế trong quản lý và đánh giá các tác động và rủi ro của các dự án đầu tư...

Ngoài ra, hợp tác với Viện Đào tạo nguồn nhân lực môi trường (NIEHRD), Bộ Môi trường Hàn Quốc xây dựng, đề xuất phối hợp triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng, tăng cường năng lực cho cán bộ môi trường VN; với Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI) ký kết Thỏa thuận triển khai hợp tác (IA); phối hợp với Trung tâm E-learning về môi trường khối APEC (APEC-VC), KEITI chủ trì xây dựng khóa E-learning giới thiệu quy định về KSON không khí.

Bên cạnh đó, Trường đã hợp tác với Dự án ứng phó với Biến đổi khí hậu của Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) xây dựng chương trình tổ chức bồi dưỡng, chỉnh sửa tài liệu về ứng phó với Biến đổi khí hậu và tổ chức Khóa TOT.

Trường cũng hợp tác với Viện Môi trường Phần Lan, Bộ Môi trường Phần Lan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị mời chuyên gia Phần Lan sang Việt Nam triển khai giai đoạn 2 của Dự án "Đô thị không phát thải khí nhà kính (HINKU)".

Theo TS. Nguyễn Đức Toàn – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, mặc dù còn nhiều khó khăn của đơn vị mới thành lập như bộ máy tổ chức chưa được kiện toàn hoàn chỉnh; thiếu kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị… nhưng trong năm 2021 tập thể lãnh đạo, Ban Giám hiệu, cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường sẽ khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO