Phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 27m2 vào năm 2030

Trường Giang| 19/10/2021 10:57

(TN&MT) - Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn từ 2011 - 2020 đã thu được nhiều kết quả trong việc phát triển nhà ở, đưa hoạt động kinh doanh phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường, thực thi chính sách nhà ở cho từng nhóm đối tượng cần hỗ trợ.

Chỗ ở được cải thiện

Theo Bộ Xây dựng, sau gần 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đến nay việc phát triển nhà ở đã đạt được những kết quả tích cực, chất lượng nhà ở ngày càng được nâng cao, từng bước tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là người nghèo, các đối tượng xã hội có khó khăn về nhà ở có khả năng cải thiện chỗ ở, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Cụ thể là đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt 24,4m2. Tại khu vực đô thị đạt 25,1m2 sàn/người (tăng thêm 3,8m2 sàn/người so với năm 2011). Tại khu vực nông thôn năm 2020 đạt 24,0m2 sàn/người (tăng 6,2m2 sàn/người so với năm 2011).

Về chất lượng nhà ở nâng cao, đa số các hộ dân cư đều có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, tỷ lệ hộ sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố tăng lên tới 93,1% tổng số hộ có nhà ở.

Chính sách phát triển nhà ở thương mại trong giai đoạn 2011 - 2020 đã khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển xây dựng nhà ở, đa dạng hóa các sản phẩm nhà ở, góp phần phát triển thị trường nhà ở và đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người dân.

Đặc biệt, về các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội cho thấy, đến nay, trên cả nước đã hoàn thành khoảng 260 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, tương ứng khoảng 110.000 căn, tương đương 5,5 triệu m2 nhà ở.

Hiện đang tiếp tục triển khai hơn 270 dự án, tương đương khoảng 256.000 căn, với tổng diện tích khoảng 12,8 triệu m2 nhà ở. Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, người nghèo khu vực thiên tai, bão lụt ước tính đạt khoảng 500.000 hộ dân, tương đương với khoảng 2 triệu người dân có chỗ ở an toàn.

Những kết quả đạt được trong những năm qua đã khẳng định việc triển khai có hiệu quả các chính sách về nhà ở đã đề ra tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đến nay trên cả nước đã hoàn thành khoảng 260 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt 27m2

Thực hiện quy định của Luật Nhà ở 2014 và nhiệm vụ do Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã thực hiện xây dựng Dự thảo Chiến lược nhà ở quốc gia giai đoạn tiếp theo từ năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 nhằm tạo lập cơ sở, định hướng hoạt động phát triển nhà toàn quốc và các Chương trình phát triển nhà tại địa phương.

Bên cạnh đó, Dự thảo Chiến lược nhà ở quốc gia 2021 - 2030 cũng đưa ra một số định hướng và trọng tâm ưu tiên đối tượng của chính sách nhà ở làm một trong những căn cứ đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trong thời gian tới.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, xác định các tồn tại, vướng mắc, dự báo nhu cầu nhà ở nói chung và của các nhóm đối tượng cần được hỗ trợ về nhà ở, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện Dự thảo lần thứ 5 Chiến lược nhà quốc gia 2021 - 2030 và tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và các hiệp hội, doanh nghiệp, bộ ngành và địa phương, theo đó xác định những định hướng về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu nhà ở toàn dân và các nhóm đối tượng trong chính sách hỗ trợ nhà ở.

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2040 đặt ra một số mục tiêu cơ bản sau: Phấn đấu phát triển và cải tạo sửa chữa nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2030 đạt 1,032 tỷ m2, tương ứng với khoảng 11,9 triệu căn nhà. Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu nguời toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m2 sàn/người, đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 30m2 sàn/người.

Tăng tỷ trọng cơ cấu nhà cho thuê, đa dạng hóa, đẩy mạnh việc phát triển nhà ở thương mại có diện tích trung bình và có giá cả hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân. Đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại các đô thị gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Xây dựng và kết cấu lại các chính sách cụ thể riêng cho từng loại hình nhà ở, nhóm đối tượng mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội bao gồm công nhân, người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

Hoàn thiện, sửa đổi quy định về việc quản lý, phát triển nhà ở theo quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà. Đặt ra hệ thống mục tiêu cụ thể có kèm theo các chỉ tiêu về phát triển nhà trong giai đoạn 2021 - 2030, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nhà ở cho công nhân.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2011 - 2020, hệ thống các quy định của pháp luật và các cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở đã được ban hành mới; điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực phát triển nhà ở.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 27m2 vào năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO