Ninh Bình tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Tuyết Chinh| 09/08/2022 15:09

(TN&MT) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã hoàn thiện hồ sơ cấp 66 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức với tổng diện tích trên 290 ha; giải quyết 18.260 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm nay, công tác quản lý Nhà nước về đất đai từng bước được tăng cường. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được triển khai thực hiện theo quy định. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được triển khai chặt chẽ, công khai. Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sở TN&MT đã hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp 66 Giấy chứng nhận cho tổ chức với tổng diện tích trên 290 ha. Giải quyết 18.260 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

thi-tran-me.jpg
Ảnh minh hoạ

Đối với công tác cấp phép hoạt động khoáng sản đã được thực hiện nghiêm túc đúng trình tự, thủ tục và theo quy hoạch đã được phê duyệt; UBND cấp huyện, thành phố nơi có hoạt động khoáng sản đã tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong quá trình khai thác, xử lý nghiêm theo thẩm quyền; đồng thời đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý Nhà nước về biển, đảo, biến đổi khí hậu được thực hiện thường xuyên. Công tác bảo vệ môi trường cơ bản được đảm bảo; công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường được tăng cường, nhất là những địa điểm nóng, dễ phát sinh ô nhiễm môi trường.

Sở TN&MT đã thẩm định, trình UBND tỉnh: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 18 dự án; tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đối với 4 dự án; cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với 1 dự án.

Mặc dù vậy, vẫn còn những tồn tại, bất cập, vướng mắc và giải pháp cần triển khai trong thời gian tới liên quan đến việc giải quyết Thủ tục hành chính về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đền bù GPMB, bố trí tái định cư, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, giải pháp bảo vệ môi trường, phân loại rác thải sinh hoạt, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường trong Khu, Cụm Công nghiệp.

Khẳng định tài nguyên và môi trường là lĩnh vực quan trọng tạo động lực để Ninh Bình phát triển bền vững, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của ngành TN&MT tỉnh mới đây, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ, BTV Tỉnh ủy Ninh Bình đã giao cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh Ban hành 3 Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện, gồm: Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và năng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết về tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ địa chính, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Chính vì vậy, trong quá trình triển khai phải tăng cường phối hợp giữa cấp với ngành để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo sự thống nhất, bài bản, nhất là trong giải quyết những vấn đề khó, vướng, cần phải có tầm nhìn dài hạn và có kết quả cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đề nghị toàn ngành phải tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, quan tâm đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức tiếp cận, quan điểm giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. Quan tâm bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, vị trí việc làm. Tăng cường công tác thảo luận, thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ giữa các phòng trực thuộc Sở với các phòng chuyên môn cấp huyện. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực, phối hợp với Sở tổ chức thực hiện hiệu quả lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO