--Quảng cáo---

Ninh Bình: Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030

Môi trường - 08:52 31/01/2019

(TN&MT) – Nhằm tăng cường công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình, Sở Xây dựng Ninh Bình vừa có Đồ án điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030.

Anh 1
Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030 sẽ giúp Ninh Bình thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị có nhu cầu đầu tư xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030 của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình đánh giá cao sự cố gắng của Sở để thực hiện các nội dung điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm cần khắc phục như: Việc thu thập dữ liệu để đánh giá thực trạng chưa đầy đủ; việc phân tích, dự báo chưa chính xác, chưa có cơ sở khoa học cho các số liệu dự báo; nội dung đề xuất quy hoạch còn chưa đảm bảo về tính chất, chức năng, vị trí, quy mô diện tích, công suất các khu vực được quy hoạch.

Cùng với đó, cần phải rà soát soát, nghiên cứu, cập nhật số liệu, dữ liệu nhằm đánh giá thực trạng chất thải rắn trên địa bàn một cách đầy đủ, chi tiết. Nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh về phương án mở rộng tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050, đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Định hướng xây dựng khu vực quy hoạch đảm bảo phù hợp với điều kiện tại địa phương, thuận lợi để thu hút đầu tư, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để xác định rõ tính chất, vị trí, phạm vi, diện tích dự kiến cho từng khu vực quy hoạch.

Cần phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan để điều chihr, bổ sung các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại các địa phương, đảm bảo các quy định của pháp luật về thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị có nhu cầu đầu tư xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, có phương án xây dựng lộ trình phân loại chất thải rắn đầu nguồn, nhất là chất thải sinh hoạt tại các hộ gia đình. Đối với chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại cần phải được nghiên cứu phương án thu gom, có các điểm xử lý tập trung.
 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO