--Quảng cáo---

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018

Biển đảo - 15:33 27/04/2018

(TN&MT) - Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới mùng 8/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 dự kiến diễn ra từ ngày 1 – 8/6 tại tỉnh Quảng Ninh. Với chủ đề “Cùng chung tay giữ biển xanh” (Keep Oceans Blue), các địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm kêu gọi cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển.

anh 1
Các lực lượng ra quân làm sạch bãi biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi văn bản tới các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước, tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Theo đó, từ nay đến hết tháng 6/2018, các cơ quan, đơn vị sẽ đồng loạt treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam và Ngày Đại dương Thế giới ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở làm việc…; tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, chú trọng các hoạt động có tính lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cộng đồng; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo; lên án những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiêm môi trường biển và hải đảo.

Täng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhâp mặn, thực hiện các tiêu Chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tổ chức các hoạt động cộng đồng, chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý rác thải, chất thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế tá, tái sử dụng rác thải nhựa; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo bền vững, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Các hoạt động hưởng ứng sẽ giúp lan tỏa ý nghĩa của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018, góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, hệ thống chính trị và từng người dân về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO