--Quảng cáo---

Nghệ An: Thực hiện cơ chế đặc thù VLXD phục vụ cao tốc Bắc – Nam

Khoáng sản - Đình Tiệp - 19:17 02/07/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn về việc thực hiện cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông.

Theo đó, tại Công văn 4479/UBND-NN ngày 02/7/2021, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở GTVT và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ TN&MT về việc thực hiện cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông. Chỉ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng văn bản tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT; báo cáo UBND tỉnh Nghệ An trước ngày 05/7/2021.

Được biết, tại Công văn số 3566/BTNMT-ĐCKS ngày 29/6/2021 về thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ, Bộ TN&MT đề nghị UBND 13 tỉnh, trong đó có Nghệ An tiếp tục thực hiện Công văn số 1488/BTNMT-ĐCKS ngày 29/3/2019 của Bộ TN&MT về việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông. Bộ TN&MT yêu cầu các địa phương thống kê đầy đủ các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đất sét, cát, sỏi) đã cấp phép thăm dò, khai thác cũng như các mỏ đã được quy hoạch nhưng chưa cấp phép thăm dò, khai thác, trong đó thống kê riêng các mỏ xác định khai thác để cung cấp vật liệu cho Dự án đường cao tốc.

Nghệ An chỉ đạo thực hiện cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông

Đối với những mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường đã cấp phép, đang khai thác, yêu cầu chủ đầu tư/nhà thầu tổng hợp, xác định chính xác khối lượng vật liệu xây dựng (đá, đất sét, cát, sỏi) cần cung cấp cho Dự án Đường cao tốc trên địa bàn địa phương cũng như ở các địa phương lân cận. Trên cơ sở đó hướng dẫn, cho phép các tổ chức, cá nhân khai thác trên địa bàn nâng công suất khai thác theo nội dung điểm b Mục 1, điểm a, d, e Mục 2 Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Đối với các mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã hết thời hạn nhưng trước đó đã xác định khai thác để cung cấp vật liệu cho Dự án đường cao tốc thì chỉ đạo thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác theo hướng cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm nêu tại điểm c Mục 3 Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Đối với các mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường chưa cấp phép thì khẩn trương triển khai cấp phép theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm a Mục 1, điểm b, c, d Mục 2 Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Lập báo cáo về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ; việc thực hiện trách nhiệm, thậm quyền của UBND cấp tỉnh và Công văn của Bộ TN&MT; những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ TN&MT trước ngày 05/7/2021.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO