Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Đình Tiệp| 08/02/2023 16:14

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương xác định rõ nhiệm vụ chủ trì và nhiệm vụ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, làm cơ sở để thực hiện đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Mặt khác, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế và nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện việc quán triệt nội dung Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh và Báo cáo số 325/BC-ĐGS.HĐND ngày 02/12/2022 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh. Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên trong hoạt động khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

4-1-.jpg
Nghệ An ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong việc cấp phép khoáng sản; rà soát, tính toán hiệu quả kinh tế trong việc quy hoạch, cấp phép để khai thác khoáng sản và hạn chế các tác động tiêu cực tới môi trường, hạ tầng cơ sở. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản.

Bên cạnh đó, kiểm tra, xử lý dứt điểm việc thực hiện lắp đặt camera, trạm cân của các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khai thác, kinh doanh bến, bãi tập kết khoáng sản cát, sỏi; nghiên cứu quy định về việc kết nối dữ liệu camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu của các đơn vị khai thác với cơ quan Thuế, cơ quan quản lý tài nguyên để giám sát sản lượng khai thác tại mỏ. Kiểm soát chặt chẽ hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ để ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa khoáng sản trái phép, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản chưa được cấp phép. Có quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế với ngành Công an, Cục Quản lý thị trường để xử lý các trường hợp vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản; theo dõi, rà soát việc khắc phục và chấp hành quy định pháp luật sau thanh tra, kiểm tra. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về khoáng sản, doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO