--Quảng cáo---

Nghệ An: Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Môi trường - Đình Tiệp - 15:34 24/04/2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn 2691/UBND-KT, ngày 19/4/2022 quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường thuộc phạm vi được UBND tỉnh ủy quyền tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 và Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 12/4/2022.

UBND tỉnh này cũng giao UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện.

1.jpg
Nghệ An yêu cầu thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường...theo đúng quy định.

Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí theo quy định tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An và các quy định có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp phí theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO