Nghệ An: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai

Phạm Tuân| 11/04/2023 11:17

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay.

Cụ thể, tại Công văn số 2519/UBND.NN, ngày 07/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 05/4/2023 về việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay triển khai thực hiện đúng quy định.

Được biết, Công văn số 2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ nêu rõ: Thực hiện pháp luật đất đai năm 2013, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực cùng các địa phương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận. Đến nay, trên địa bàn cả nước đã cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Tuy nhiên việc triển khai đăng ký đất đai lần đầu vẫn còn chưa được thực hiện triệt để tại một số địa phương, dẫn đến diện tích đất đai còn lại chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc không thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận không được đưa vào đăng ký để quản lý. Công tác đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận tại một số nơi thực hiện còn chưa nghiêm, vẫn còn xảy ra tình trạng cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

1.jpg
Tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác đăng ký đất đai, chấp Giấy chứng nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Trung ương chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo đúng quy định của pháp luật, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, cho từng cơ quan, tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo phân rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết, trong đó tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra. Thực hiện việc kiểm tra đột xuất công vụ, trong đó tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO