--Quảng cáo---

Nam Định: Minh bạch trong tiếp nhận hồ sơ

Đất đai - Giang Trường - 09:40 10/08/2021

(TN&MT) - Hàng năm, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo ban hành các Kế hoạch như: Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch rà soát đánh giá TTHC; Kế hoạch kiểm soát TTHC thông qua việc tổ chức thực hiện các Kế hoạch trên nhằm giám sát việc thực hiện TTHC cũng như rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC không còn phù hợp. Chủ động bám sát các Quyết định công bố TTHC của Bộ TN&MT để kịp thời ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC để thực hiện.

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Sở TN&MT tỉnh Nam Định đã đăng ký chuyển 100% TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và cử công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; xây dựng 100% quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm công khai minh bạch quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC; cung cấp 100% TTHC ở mức độ 3 và một số TTHC đủ điều kiện ở mức độ 4.

Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn do các TTHC trong lĩnh vực đất đai hiện nay nhìn chung còn quy định số lượng thành phần hồ sơ nhiều, phức tạp dẫn đến việc lựa chọn của người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC ở mức độ 4 chưa nhiều do phải scan, quét nhiều loại hồ sơ, giấy tờ cũng như việc lựa chọn để thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích không thực sự hiệu quả do cước phí tính cao.

Một số TTHC quy định về cách thức thực hiện còn chưa phù hợp, đặc biệt là các TTHC khi thực hiện phải liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành khi thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC phải chờ kết quả của các ngành liên quan trong khi đó thời gian quy định giữa các ngành chưa thực sự rõ dẫn đến ảnh hưởng tới tổng thời gian giải quyết TTHC.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO