Mai Sơn (Sơn La): Tăng cường công tác quản lý đất đai

Nguyễn Nga| 26/02/2021 18:45

(TN&MT) - UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 24/2/2021, về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Huyện Mai Sơn tăng cường công tác quản lý đất đai

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả nhất định, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng bước đi vào nề nếp, việc kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai được tăng cường. Tuy nhiên, ở một số xã công tác quản lý đất đai vẫn chưa chặt chẽ, còn có tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép diễn ra. Bên cạnh đó, còn có tình trạng UBND các xã thực hiện việc giao đất, cho thuê đất 5% không đúng thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật đất đai; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về quản lý, sử dụng đất đai chưa được thường xuyên.

Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại nêu trên và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện thời gian tới, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về đất đai, nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai.

Thường xuyên rà soát tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn và tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm lấn, chiếm, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất của các nông trường trả về cho địa phương quản lý và kiên quyết buộc người có hành vi vi phạm phải khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu UBND cấp xã, nhất là người đứng đầu buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích, khai thác đất mặt trái phép.

Rà soát, thống kê quỹ đất công ích đang quản lý; xác lập hồ sơ địa chính, cập nhật đầy đủ thông tin từng thửa đất về vị trí, diện tích, loại đất, tình trạng sử dụng các loại đất công ích để quản lý chặt chẽ và có phương án sử dụng quỹ đất này theo quy định, không để bị lấn, chiếm, bỏ hoang hóa gây lãng phí quỹ đất. Khi có biến động về sử dụng đất công ích, phải kịp thời cập nhật, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính. Hàng năm, tổng hợp, báo cáo việc quản lý, sử dụng và những biến động đối với đất công ích với UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

Giao Phòng TN&MT tham mưu UBND huyện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân. Tham mưu UBND huyện tăng cường kiểm tra và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, đất đai, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không hiệu quả.

Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác địa chính, xây dựng ở xã, thị trấn.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tập trung rà soát các quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tham mưu UBND huyện kịp thời lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định, nhất là quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng - kỹ thuật, quy hoạch sản xuất, quy hoạch khu dân cư.

Các phòng, ban chuyên môn liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn, gắn với vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND, Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn có liên quan theo quy định.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân, nhất là thủ tục về cấp GCNQSDĐ, chuyển mục đích sử dụng đất; xử lý nghiêm các công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước với công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai đến các tổ chức, người dân; kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai. Tổ chức thanh tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích (đất 5%) của các xã; kịp thời kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người dân; ngăn ngừa các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mai Sơn (Sơn La): Tăng cường công tác quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO