Lạng Sơn: Siết chặt quản lý nhà nước về khoáng sản

Hoàng Nghĩa| 07/07/2022 08:59

(TN&MT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 744/UBND-KT chỉ đạo tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, thống kê danh sách các Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản đã cấp trên địa bàn từ tháng 7/2011 đến hết năm 2021; đồng thời xây dựng dự thảo báo cáo tình hình cấp phép, quản lý đá, cát, sỏi, đất sét dùng để san lấp theo hướng dẫn của Bộ TN&MT tại Công văn số 3593/BTNMT-ĐCKS; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/7/2022.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, yêu cầu tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp phép thăm dò, phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Khoáng sản...; kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân nộp chậm hoặc không nộp Báo cáo kết quả thăm dò vào lưu trữ theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, thống kê các Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản đã chấm dứt hiệu lực giấy phép (Giấy phép hết hạn, Giấy phép bị thu hồi, doanh nghiệp bị phá sản, giải thể) để yêu cầu tổ chức, cá nhân thăm dò/khai thác thực hiện lập Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định...; xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Đề án đóng cửa mỏ đã phê duyệt; kiên quyết không để tình trạng Giấy phép khai thác khoáng sản đã chấm dứt hiệu lực mà không lập Đề án đóng cửa mỏ, không thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo quy định.

anh-ks-2.jpg
Lực lượng chức năng  tạm giữ máy móc khai thác cát trái phép ở xã Bắc La, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn).

Chủ trì, rà soát các Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh cấp phép còn hiệu lực, phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để xác định các trường hợp thuộc diện phải hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản…

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cung cấp thông tin, số liệu về công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, kể cả giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT theo quy định, định kỳ hàng năm báo cáo gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT chỉ đạo công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, nhất là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông, đất san lấp; kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cấp xã và cơ quan có liên quan để xử lý theo quy định.

Công văn cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn….

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Siết chặt quản lý nhà nước về khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO