Lạng Sơn: Đôn đốc hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện

Hoàng Nghĩa| 27/10/2020 18:17

(TN&MT) - Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 4322/VP-KT truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương trương hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Lạng Sơn đôn đốc hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn xác định công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nhiệm trọng tâm hàng năm của huyện, thành phố để tổ chức thực hiện, đảm bảo về thời gian, chất lượng và đúng quy định của pháp luật, đồng thời tập trung chỉ đạo rà soát lại danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021 và Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn huyện, thành phố gửi về Sở TN&MT trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp; yêu cầu các dự án, công trình phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện; Nộp hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 về Sở TN&MT trước ngày 03/11/2020 để tổ chức thẩm định.

Trường hợp UBND các huyện, thành phố tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thực hiện công tác Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm, kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở TN&MT khẩn trương đôn đốc, tổng hợp, xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2021 trình UBND tỉnh xem xét tại kỳ họp tháng 11 năm 2020. Đồng thời tham mưu cho Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế sử dụng đất hàng năm cấp huyện tập trung thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đảm bảo thời gian theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Đôn đốc hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO