--Quảng cáo---

Lạng Sơn: Chấn chỉnh việc cử đại biểu dự họp do UBND tỉnh tổ chức

Văn hóa - 19:01 13/02/2019

(TN&MT) – Trước tình trạng một số cơ quan cử đại biểu dự các cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức không đúng chức danh, thành phần, làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng vừa yêu cầu chấn chỉnh việc này.

Ảnh họp UB LS
Một cuộc họp của UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo văn bản số 144/UBND-TH của UBND tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cơ bản chấp hành nghiêm túc việc tham dự các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh theo đúng thẩm quyền được phân công. Tuy nhiên, qua thực tế có một số cơ quan cử lãnh đạo, công chức tham dự các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh không đúng chức danh, thành phần và không báo cáo xin phép người chủ trì làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc.

Để thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải thu xếp công việc tham dự các cuộc họp, hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập. Trong trường hợp bất khả kháng phải báo cáo xin phép lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, hội nghị và lãnh đạo UBND tỉnh chấp thuận mới được phép cử cấp phó tham dự. Trường hợp giấy mời của UBND tỉnh ghi “đại diện lãnh đạo” Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện thì có thể cử cấp phó dự, trong trường hợp bất khả kháng phải báo cáo xin phép lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, hội nghị và được chấp thuận thì mới cử trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc dự thay.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO