--Quảng cáo---

Lạng Sơn: Chấm dứt hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường ở Hữu Lũng và Chi Lăng

Môi trường - Hoàng Nghĩa - 08:51 24/10/2019

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu vừa chỉ đạo chấm dứt mọi hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường tại các điểm mỏ đất phục vụ xây dựng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trên địa bàn 2 huyện Chi Lăng và Hữu Lũng.

Huyện Hữu Lũng chưa quản lý được khối lượng đất vận chuyển ra ngoài khu vực cải tạo, phục hồi môi trường.

Ông Hồ Tiến Thiệu giao UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã nơi có hoạt động khai thác đất cung cấp cho cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các khu vực này, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; việc giải quyết đối với các trường hợp có nhu cầu khai thác đất, san lấp, cải tạo mặt bằng tại các điểm mỏ đất phục vụ đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chưa hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Khoáng sản và Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh.

Cục Thuế tỉnh, Sở TN&MT, CA tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ yêu cầu đơn vị cải tạo, phục hồi môi trường thực hiện nghiêm nghĩa vụ về thuế, phí đối với khối lượng đất dôi dư trong quá trình cải tạo mặt bằng và các khoản đơn vị chưa nộp theo quy định. Đồng thời phối hợp UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về san gạt, cải tạo mặt bằng trái phép.

Theo Sở TN&MT Lạng Sơn, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chính quyền huyện Chi Lăng, Hữu Lũng đã đôn đốc chỉ đạo, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và chấp thuận cho một số đơn vị thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn. Tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm, chưa xử lý dứt điểm. Trong đó, UBND huyện Hữu Lũng đã chấp thuận cho 03 tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường, có 03 khu vực do Công ty TNHH Hoà Hiệp khai thác đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường.

Hiện nay, những vị trí đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường đều thuộc xã Minh Sơn, gồm có: một khu vực khai thác của Công ty TNHH Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Tín Nghĩa Lạng Sơn; một khu vực của Công ty TNHH VD SUN (do Công ty TNHH An nhiên Korea thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác). Qua kiểm tra cho thấy, có hiện tượng lợi dụng việc cải tạo, phục hồi môi trường để khai thác đất; UBND huyện Hữu Lũng chưa quản lý được khối lượng đất vận chuyển ra ngoài khu vực cải tạo, phục hồi môi trường.

Cũng theo Sở TN&MT Lạng Sơn, các đơn vị được chấp thuận cải tạo, phục hồi môi trường đã chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO