--Quảng cáo---
  • kien truc

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng theo hướng “thuận thiên”
Tài nguyên - KTS Phạm Thanh Tùng - 09:15 29/04/2021
(TN&MT) - Vậy là sau hơn 6 thập niên (nếu tính từ khi Thủ đô được giải phóng 10/10/1954) xây dựng và phát triển với bao biến động, đến hôm nay, một đồ án có tính lịch sử, quyết định đến diện mạo kiến trúc đô thị của thành phố Rồng bay trong thế kỷ XXI - “Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng” (gọi tắt là Đồ án) đã được lập, trình cấp thẩm quyền xem xét và phê duyệt trong tháng 6 tới.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO