--Quảng cáo---
  • khai thac tai nguyen

Thượng tôn pháp luật môi trường
Pháp luật - Ngọc Lý - 09:17 24/09/2020
(TN&MT) - Trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tới đây, sẽ chi tiết hóa trách nhiệm người sản xuất, người sử dụng đối với sản phẩm thải bỏ. Với những quy định mới trong dự thảo Luật, các nhà quản lý hy vọng đây sẽ là một công cụ góp phần thay đổi hành vi người sản xuất và tiêu dùng.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO