Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII

Nguyễn Hùng| 17/10/2020 00:05

(TN&MT) - Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 323 đại biểu đại diện cho hơn 70 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phấn đấu đưa kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, cũng là dịp tỉnh Hà Giang chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Hà Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, tỉnh Hà Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân 6,8%/năm. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020, đạt 30 triệu đồng, tăng hơn 57% so với năm 2015; so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 50%, bình quân giảm 4,22%/năm. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, giai đoạn trong 5 năm đạt hơn 44.694 tỷ đồng, tăng 71,3% so với giai đoạn 2010 - 2015. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 51,2%...

Lĩnh vực du lịch phát triển theo hướng bền vững, tăng trưởng bình quân 16%/năm, đến năm 2020 thu hút 1,5 triệu lượt du khách. Chất lượng giáo dục, đào tạo không ngừng được nâng cao; mạng lưới y tế thường xuyên được quan tâm củng cố, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, chuyển biến tích cực.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoan nghênh tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một cách thẳng thắn, nghiêm túc, phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục kịp thời trong nhiệm kỳ tới. Để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, thời gian tới, Hà Giang cần tập trung lãnh đạo, tiếp tục quán triệt sâu sắc, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng.

Hà Giang là tỉnh biên giới, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh, do đó, trong bất luận hoàn cảnh nào, Hà Giang phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng kịp thời, hiệu quả các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra gây rối, bạo loạn, điểm nóng, nhất là ở vùng dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng, thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, nhất là với Trung Quốc, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động chia rẽ quan hệ Việt – Trung.

Về phát triển kinh tế, hiện Hà Giang còn khó khăn về nhiều mặt, song cũng có nhiều tiềm năng, thế mạnh đặc thù để phát triển kinh tế, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, tỉnh Hà Giang cần dồn sức, thực hiện quyết liệt, hiệu quả 3 khâu đột phá nêu trong báo cáo chính trị để tạo sự chuyển biến căn bản, có tinh quyết định trong giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt của sự phát triển. Tập trung cao cho phát triển kinh tế, gắn chặt phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường. Có cơ chế, chính sách thích hợp thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực có thể mạnh, nhất là về du lịch, thương mại, nông nghiệp; tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh.

Huy động hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa để tập trung xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, trọng điểm là đường kết nối từ cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy với cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đường đến các khu, điểm du lịch, vùng sản xuất hàng hóa tập trung…, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng con người Hà Giang phát triển toàn diện. Tập trung phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.

Củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Thực hiện nghiêm các quy định nêu gương, nhất là với cán bộ chủ chốt các cấp…

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng trong sáng 16/10, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 51 đồng chí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO