--Quảng cáo---

Kết nối đồng bộ, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai

Đất đai - Thúy Nhi - 09:43 07/05/2020

(TN&MT) - Tổng cục Quản lý đất đai đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Tổng cục cho biết, Dự thảo Nghị định hiện được kết cấu gồm 5 Chương, 33 Điều, tập trung vào các nội dung cơ bản như: Về phạm vi điều chỉnh: quy định việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai và trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai.

Về đối tượng áp dụng: đối với cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai.

 

Về nguyên tắc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai gồm 6 nguyên tắc đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương; công khai minh bạch dễ tiếp cận; tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; bảo đảm an toàn, an ninh bảo mật; phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT hoặc Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành; đảm bảo thông tin dữ liệu được thu thập, chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên, đảm bảo tính đầy đủ, tính pháp lý, chính xác, kịp thời và được lưu trữ và việc khai thác sử dụng phải đúng mục đích, thực hiện nộp phí và chi phí theo quy định của pháp luật.

Về đảm bảo đầu tư cho xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai: Nguồn kinh phí được sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn vay, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); nguồn ngân sách cấp hàng năm, nguồn thu từ thuế, phí liên quan đến giao dịch về đất đai; nguồn thu từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu đất đai, từ hoạt động khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai; nguồn kinh phí theo hình thức đối tác công tư và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Về mô hình hệ thống: Mô hình cơ sở dữ liệu đất đai là mô hình tập trung, có quá độ thể hiện tại Khoản 1, Điều 7 cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được xây dựng tập trung và việc thiết lập Data Center tập trung tại Trung ương tại Khoản 3, Điều 6 của dự thảo Nghị định này.

Đảm bảo hệ thống thông tin đất đai thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Ảnh: Hoàng Minh

Về quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai: Nội dung này quy định cụ thể các nội dung quản lý hệ thống thông tin đất đai gồm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai.

Bên cạnh đó, cấp và giao quyền truy cập cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ và phần mềm để quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai; giao, thuê, cho thuê hoặc liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung trong việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai.

Về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ TN&MT; của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và của UBND cấp tỉnh; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu đất đai.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu: xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh
    Đất đai - 14:05 14/03/2019
    (TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại trong quản lý đất đai. Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO