Kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước sạch tỉnh Thanh Hoá năm 2021

Thu Thủy| 25/01/2021 22:14

(TN&MT) - Để đảm bảo người dân nông thôn được sử dụng nước sạch hàng ngày, nhằm bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Với mục tiêu đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam đến năm 2021 đạt 58%. Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện đưa vào hoạt động năm 2021 như công trình cấp nước cho xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định, công suất 2.250 m3/ngày/đêm. Hệ thống cấp nước huyện Nông Cống tại xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, công suất 30.000 m3/ngày/đêm của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng môi trường Việt Nam.

Nhà máy nước sạch Hoằng Hóa tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, công suất 6.500 m3/ngày/đêm của Công ty cổ phần Vnwater Hoằng Hóa; Nhà máy nước sạch Triệu Sơn tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, công suất 9.800 m3/ngày/đêm của Công ty cổ phần dịch vụ nước sạch Triệu Sơn; Nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn tại xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, công suất 10.000 m3/ngày/đêm của Công ty TNHH đầu tư xây dựng VN1 và Nhà máy nước sạch Hà Phong, huyện Hà Trung, công suất 10.000 m3/ngày/đêm của Công ty TNHH xây dựng, thương mại Thanh Hóa.

Đảm bảo hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh

Từ đó, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan Trung ương để tham gia Dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2021 đến 2025. Theo đó, dự án sẽ đầu tư cấp nước sạch cho 19 xã, thị trấn thuộc 6 huyện gồm Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Quan Hóa và Bá Thước.

Cụ thể gồm các tiểu dự án nước sạch như tiểu dự án cấp nước cho 4 xã huyện Ngọc Lặc (xã Lam Sơn, Minh Sơn, Minh Tiến và xã Kiên Thọ). Công suất thiết kế 6.000 – 7.000 m3/ngày/đêm; Tiểu dự án cấp nước cho 5 xã huyện Thạch Thành (xã Thạch Sơn, Thạch Bình, Thạch Định, Thạch Đồng, Thạch Long). Công suất thiết kế 5.000 – 6.000 m3/ngày/đêm; Tiểu dự án cấp nước cho 3 xã huyện Bá Thước (TT. Cành Nàng, xã Ban Công, xã Ái Thượng). Công suất thiết kế 4.000 – 5.000 m3/ngày/đêm.

Tiểu dự án cấp nước cho 2 xã huyện Lang Chánh (TT. Lang Chánh, xã Đồng Lương). Công suất thiết kế 3.000 – 4.000 m3/ngày/đêm; Tiểu dự án cấp nước cho 2 xã huyện Quan Hóa (TT. Hồi Xuân và xã Phú Nghiêm). Công suất thiết kế 2.500 – 3.500 m3/ngày/đêm và tiểu dự án cấp nước cho 3 xã huyện Cẩm Thủy (xã Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Lương). Công suất thiết kế 3.000 – 4.000 m3/ngày/đêm.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với đơn vị cấp nước và phương tiện thông tin đại chúng triển khai tuyên truyền vận động người dân nông thôn tham gia đấu nối và sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung đã đi vào hoạt động khai thác. Đồng thời, tham gia vay vốn để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các mô hình cấp nước sạch theo Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh nông thôn tại Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế dùng nước sinh hoạt từ các nguồn nước không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe; đảm bảo hoàn thành tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam đến năm 2021 đạt 58%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước sạch tỉnh Thanh Hoá năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO