--Quảng cáo---
  • Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường

Thiết lập hành lang pháp lý tài nguyên nước đồng bộ là yêu cầu cấp bách
Tài nguyên nước - Xuân Hợp - Thu Trang (thực hiện) - 10:45 13/09/2022
(TN&MT) - Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã và đang đóng góp vai trò vô cùng quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phục vụ nhiều nhu cầu thiết yếu của đời sống con người. Tuy nhiên, trước những yêu cầu, đòi hỏi mới ngày càng cao của thực tiễn quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng nước phục vụ phát triển bền vững đất nước, việc sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn nữa pháp luật tài nguyên nước đang là đòi hỏi cấp bách.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO