Hoạt động hút bùn thải phải làm thủ tục bảo vệ môi trường như thế nào?

07/09/2018 18:12

(TN&MT) – Công ty của tôi mới thành lập, chuyên về hút bùn thải sinh hoạt (ống nước, bùn từ hệ thống tự hoại). Chúng tôi mới chỉ xin phép thành lập công ty chứ chưa làm các thủ tục về bảo vệ môi trường. Xin hỏi, chúng tôi có phải xin những giấy phép gì về bảo vệ môi trường?

Trả lời
Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 25 về quản lý bùn thải của nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải đã quy định: Bùn thải phải được phân loại để quản lý và lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp, góp phần giảm chi phí vận chuyển, chi phí xử lý và thuận tiện trong quản lý, vận hành bãi chôn lấp.

Bùn thải được phân loại như sau: Theo nguồn gốc bùn thải: Bùn thải từ hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát nước và nhà máy xử lý nước thải) và bùn thải từ bể tự hoại; Theo mức độ ô nhiễm của từng loại bùn thải; Theo ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

hut bun
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Căn cứ để lựa chọn công nghệ xử lý bùn thải: Xử lý tập trung, phân tán hoặc tại chỗ; Khối lượng bùn phát sinh; Các đặc tính của bùn; Sự ổn định của công nghệ xử lý; Các yêu cầu về bảo vệ môi trường; hiệu quả kinh tế - kỹ thuật; Các yêu cầu về vận hành và bảo dưỡng; Khuyến khích áp dụng công nghệ tái sử dụng bùn, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng, thu hồi nhiệt.

Thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước: Bùn thải được thu gom, lưu giữ và vận chuyển đến các địa điểm xử lý theo quy hoạch hoặc các địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định; không được phép xả thải bùn thải chưa qua xử lý ra môi trường. Trong trường hợp bùn thải có các thành phần nguy hại thì phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại; Việc xử lý và tái sử dụng bùn thải phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng bùn thải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và các quy định về bảo vệ môi trường; Khi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải phải có các giải pháp thu gom và xử lý bùn thải phù hợp.

Thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoại: Bùn thải từ các hộ gia đình, các cơ quan hành chính, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được thông hút định kỳ; Việc thông hút, vận chuyển bùn thải bể tự hoại phải bằng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Bùn thải bể tự hoại được thu gom, lưu giữ phải được vận chuyển tới các địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để xử lý. Nghiêm cấm xả thẳng bùn thải bể tự hoại vào hệ thống thoát nước cũng như môi trường xung quanh.

Việc xử lý bùn thải, tái sử dụng bùn thải bể tự hoại phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; Chi phí thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoại do các chủ hộ gia đình, cơ quan hành chính, và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chi trả theo hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.”

Để xác định được công ty của bạn phải xin thực hiện những thủ tục gì về bảo vệ môi trường thì phụ thuộc vào mô cơ sở, quy trình thu gom, vận chuyển bùn thải của công ty. Bạn có thể tham khảo thêm các quy định tại Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động hút bùn thải phải làm thủ tục bảo vệ môi trường như thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO