--Quảng cáo---

Hà Nội thống nhất vận hành, khai thác hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ

Xã hội - Khải Minh - 13:19 24/07/2020

(TN&MT) - Việc thống nhất quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ nhằm bảo đảm hài hòa các lợi ích, phát huy hiệu quả khai thác tổng hợp, phục vụ đa mục tiêu của hệ thống.

Sở NN&PTNT Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2277/SNN-TL về tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ.

Ảnh minh họa

Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ được Bộ NN&PTNT phê duyệt, ban hành tại Quyết định số 2152/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/6/2020, thay thế Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ ban hành kèm theo Quyết định số 105/2002/QĐ-BNN, ngày 19/11/2002, của Bộ NN&PTNT.

Theo đó, để công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, tuân thủ các quy định của pháp luật và các chỉ tiêu thiết kế, năng lực thực tế của hệ thống công trình, bảo đảm hài hòa các lợi ích, phát huy hiệu quả khai thác tổng hợp, phục vụ đa mục tiêu của hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện; các công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi: Sông Nhuệ, Sông Đáy và Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung Quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi sông Nhuệ ban hành kèm theo Quyết định số 2152/QĐ-BNN-TCTL đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện việc vận hành các công trình, hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ theo đúng quy định của pháp luật và Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ được Bộ NN&PTNT phê duyệt; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn trong việc vận hành hệ thống; nhiệm vụ và quyền hạn đối với việc phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình theo quy định.

Sở NN&PTNT cũng đề nghị UBND các quận, huyện, các công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi: Sông Nhuệ, sông Đáy và Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện Quy trình, nếu phát sinh những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phản ánh về Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO