--Quảng cáo---

Hà Nội phấn đấu năm 2020 hoàn thành hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Đất đai - Tuyết Chinh - 11:08 27/11/2019

(TN&MT) - Năm 2020, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tập trung hoàn thành Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai để làm cơ sở kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận (GCN) cho các trường hợp còn lại.

UBND TP Hà Nội tiếp tục thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp tại các quận, huyện, thị xã để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức thanh tra công vụ việc cấp GCN lần đầu tại các quận, huyện, thị xã đối với các trường hợp đủ điều kiện, nhưng chưa được cấp GCN (tránh trường hợp đủ điều kiện, nhưng không được cấp GCN).

Hà Nội tập trung thực hiện hoàn thành Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Thành phố cũng triển khai tổng rà soát, thống kê đầy đủ quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, quỹ nhà ở tập thể tự quản thuộc các cơ quan Trung ương bàn giao về địa phương quản lý để tổ chức kê khai đăng ký, cấp GCN theo quy định. Rà soát, hướng dẫn người mua nhà tái định cư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục mua nhà, để có đủ cơ sở cấp GCN theo quy định.

Trước đó, báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 01/9/2016, của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, lũy kế đến ngày 30/10/2019, kết quả đăng ký, cấp GCN trên địa bàn Thành phố đạt được như sau:

Về cấp GCN lần đầu và kê khai đăng ký đất đai cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư, đã thực hiện cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu là 1.551.951 thửa/1.551.951 thửa, đạt 100%.

Cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở, đã cấp GCN cho 210.328 căn/222.834 căn, đạt 94,39%. Cấp GCN cho người mua nhà tái định cư: đã cấp GCN cho 13.746/14.027 căn (đã có Quyết định bán nhà), đạt 98%. Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp được 617.964/622.861 GCN, đạt 99,21%. Cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các tổ chức là 21.102 thửa đất.

Để đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn Thành phố lập hồ sơ để cấp GCN theo quy định.

Như vậy, công tác cấp giấy GCN trên địa bàn Thành phố đã có kết quả chuyển biến tích cực, rõ nét, đặc biệt là công tác cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp (trước khi Thành ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU cấp GCN đạt 34,4%, đến nay cấp GCN đạt 99,21%), cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở, mua nhà tái định cư (trước khi Thành ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU cấp GCN đạt 76,90%, đến nay cấp GCN đạt 98%).

  • Xây dựng Đề án tổng thể đo đạc, cơ sở dữ liệu đất đai 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019 - 2025
    Đất đai - Thúy Nhi - 12:44 22/10/2019
    (TN&MT) - Sáng 22/10, tại Trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đo đạc và Bản đồ, Văn phòng Bộ về Đề án “Tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019 – 2025”.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO