Gia Lai tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Ngọc Linh| 25/04/2020 16:38

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông vừa ký công văn số 823/UBND-CNXD về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn.

Ảnh một trang trại chăn nuôi heo ở huyện Đak Đoa gây ô nhiễm môi trường

Theo đó, thời gian qua, do nhu cầu thị trường và phát triển kinh tế, ngành chăn nuôi của tỉnh Gia Lai nói chung và chăn nuôi heo nói riêng đang có xu hướng phát triển mạnh. Qua công tác kiểm tra, theo dõi thì thấy, phần lớn các cơ sở chăn nuôi trước khi đi vào hoạt động đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận theo quy định; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải.

Tuy nhiên, một số cơ sở chăn nuôi đi vào hoạt động khi chưa được kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường theo quy định, trong quá trình hoạt động không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận; còn tồn tại cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư mà không có biện pháp bảo vệ môi trường... gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cần tăng cường phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền.

Các cơ sở chăn nuôi phải đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; yêu cầu chủ dự án lựa chọn công nghệ xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận thuộc thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần căn cứ chiến lược phát triển chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi và môi trường sinh thái, tham mưu UBND tỉnh Gia Lai quyết định mật độ chăn nuôi trên địa bàn theo quy định...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO