EVNGENCO1 đẩy nhanh công tác chuyển đổi số

Trung Dũng| 01/11/2021 18:47

(TN&MT) - Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 tại cuộc họp bàn các giải pháp đẩy nhanh công tác thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Mặc dù thời gian qua chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, Tổng công ty Phát điện 1 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. EVNGENCO1 đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế làm việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Tập đoàn giao, đồng thời tích cực tham gia các công việc do Ban Chỉ đạo/ các Tổ công tác Chuyển đổi số của Tập đoàn phân công.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đã đạt được, công tác triển khai các kế hoạch chuyển đổi số của EVNGENCO1 còn cần các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tốc độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của EVNGENCO1.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1

"Công tác Chuyển đổi số là công việc trọng tâm, trọng điểm và là chủ đề năm của năm 2021, yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty và các Ban sát sao, quyết liệt, tìm mọi giải pháp để phấn đấu vượt tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số được Tập đoàn giao..." - Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV đặc biệt nhấn mạnh.

Các giải pháp quyết liệt được đề cập tại cuộc họp bàn có thể điểm đến là rà soát, lập kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số được giao nhằm đạt được mục tiêu đề ra của năm và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện (lượng hoá bằng con số, tỷ lệ hoàn thành cụ thể) các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch đã lập.

Khóa đào tạo “Nhận thức về chuyển đổi số” năm 2021 dành cho toàn thể 112 cán bộ công nhân viên

Một trong những mục tiêu cụ thể để đưa chuyển đổi số đến gần và sâu rộng trong toàn bộ CBCNV là việc triển khai hệ thống GENCO1Portal tại cơ quan Tổng công ty và hệ thống D-Office đến các đơn vị thành viên, nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trong năm 2021.

Giải pháp quyết liệt trong việc quản trị điều hành là việc đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số được giao thành một trong những chỉ tiêu xếp loại, đánh giá cuối năm đối với lãnh đạo các Ban, đơn vị và nghiên cứu đề xuất thuê chuyên gia công nghệ thông tin để hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng công ty.

Định kỳ hàng tháng sẽ có các cuộc họp cấp Ban chỉ đạo, hàng 2 tuần với các bộ phận liên quan để rà soát và kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đối số được phân công (về trình tự thủ tục đầu tư; phương thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng dùng chung...). 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
EVNGENCO1 đẩy nhanh công tác chuyển đổi số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO