--Quảng cáo---

Đồng Nai: Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Đất đai - Tường Tú - 17:43 21/10/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh về việc chuẩn bị triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp huyện.

Ảnh minh họa

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Sở TN&MT, ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương tại buổi làm việc mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh kết luận: Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ kết thúc vào cuối năm 2020. Để kịp tiến độ trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào cuối năm 2020 làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo một số nội dung như sau:

Về quy hoạch tỉnh, đối với phương án phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai thì thực hiện theo Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ. Các nội dung này được thực hiện đồng bộ trong khi tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo quy định.

Cùng với đó, trong quá trình lập Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Đồng Nai trình phê duyệt, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở KH&ĐT nghiên cứu nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai để xác định cụ thể về thời gian lập; trình tự, thủ tục thực hiện và xác định thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Đối với việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP Long Khánh, TP Biên Hòa rà soát, xác định các dự án có sử dụng đất trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đăng ký nhu cầu sử dụng đất làm cơ sở cho việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh; giao Sở KH&ĐT xác định các dự án trong đầu tư công trung hạn cho giai đoạn 2021 - 2025 để đưa vào kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển khai thực hiện.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện, UBND các huyện, TP Long Khánh, TP Biên Hòa khẩn trương rà soát hoàn thiện danh mục các dự án cần triển khai thực hiện trong năm 2020 mà phải thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 gửi về Sở TN&MT trước ngày 20/10/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.

Sau ngày 20/10/2019, các đơn vị không gửi báo cáo, tài liệu liên quan hoặc gửi hồ sơ nhưng không kèm theo chủ trương đầu tư hoặc kế hoạch ghi vốn, bản đồ địa chính khu đất, Chủ tịch UBND các huyện, TP Long Khánh, TP Biên Hòa phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với việc triển khai thực hiện các dự án phải thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở TN&MT rà soát, tổng hợp, dự thảo Tờ trình, Nghị quyết gửi Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai để đăng trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến góp ý theo đúng quy định. Còn đối với các dự án gửi sau ngày 20/10/2019 hoặc gửi hồ sơ nhưng không kèm theo chủ trương đầu tư hoặc kế hoạch ghi vốn, bản đồ địa chính khu đất thì không tổng hợp vào danh mục trình HĐND tỉnh Đồng Nai.

Còn đối với việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND các huyện, TP Long Khánh, TP Biên Hòa khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, nghiên cứu thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện theo quy định tại Điều 47 Luật Đất đai năm 2013 được điều chỉnh bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật điều chỉnh bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch để lập dự án, đề cương, kinh phí trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Tài chính, Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xem xét bố trí kinh phí cho cấp huyện để đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 theo quy định; xác định các dự án trong đầu tư công trung hạn cho giai đoạn 2021 - 2025 đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đồng thời, giao các Sở, ngành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện của quy hoạch ngành và xác định nhu cầu sử dụng đất cho giai đoạn 2021 - 2030 của ngành mình và phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Trường hợp có khác biệt so với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được phê duyệt phải có giải trình cụ thể. Nhu cầu của các Sở, ngành và các địa phương báo cáo về UBND tỉnh Đồng Nai (đồng gửi Sở TN&MT).

UBND tỉnh Đồng Nai còn giao Sở TN&MT chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các huyện, TP Long Khánh, TP Biên Hòa triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật điều chỉnh bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thông báo số 88/TB-BTNMT ngày 17/9/2019 của Bộ TN&MT. 

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai phối hợp với các Sở, ngành và UBND các địa phương tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của toàn tỉnh Đồng Nai, báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai. Riêng về sử dụng nguồn vốn để lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện để xác định nguồn vốn và phương thức thuê đơn vị tư vấn trong việc lập quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

  • Sử dụng công nghệ hiện đại để quản lý biến động sử dụng đất hiệu quả
    Tài nguyên - 00:00 29/12/2016
    (TN&MT) - Thời gian qua, biến động trong sử dụng đất đai diễn ra khá thường xuyên và đặc biệt sôi động ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… Do vậy, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai gặp nhiều khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại để hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất là chìa khóa để giải bài toàn này.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO