Biến đổi khí hậu

Đồng Nai: Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

Văn Tú 24/10/2023 - 13:24

(TN&MT) - Mặc dù Đồng Nai không thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu (BĐKH), song theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn cho thấy, tác động của BĐKH đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do vậy, tỉnh Đồng Nai luôn chú trọng triển khai thực hiện phát triển mô hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh, ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng công tác tuyên truyền

Hiên nay, tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai thực hiện nhiệm vụ "Nghiên cứu xây dựng chương trình khoa học công nghệ ứng phó BĐKH giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2050"; đồng thời, thực hiện dự án "Đánh giá sự phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp tác động đến BĐKH, các biện pháp giảm thiểu và ứng phó của ngành công thương" nhằm xây dựng kế hoạch tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất cũng như nâng cao công tác đánh giá tác động của BĐKH đến đời sống của người dân địa phương.

Tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và cộng đồng dân cư về ứng phó BĐKH ở địa phương; tổ chức Hội thảo khoa học ứng phó BĐKH trong sản xuất nông nghiệp để đánh giá các tác động và ảnh hưởng của BĐKH trên địa bàn tỉnh, thực trạng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với BĐKH; tìm hiểu thêm các mô hình ứng phó BĐKH đã được áp dụng thành công tại một số tỉnh, thành trên cả nước.

7a.jpg
Tỉnh Đồng Nai chú trọng phát triển khu công nghiệp xanh, bền vững

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai cũng đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền cũng như quán triệt các chủ trương, chính sách của Trung ương và các nội dung thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021- 2030 đến các ngành, các cấp, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về vai trò, trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH.

Đặc biệt, tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện quy hoạch; xây dựng các chính sách thu hút đầu tư; kêu gọi đầu tư dưới nhiều hình thức như: đầu tư trực tiếp, gián tiếp, liên doanh, đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng theo các phương thức: BOT, BTO, BT, vận động vay vốn ODA; tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đồng Nai tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành pháp luật, tạo sự thống nhất trong toàn xã hội về nhận thức và hành động trong phòng, chống thiên tai và ứng phó BĐKH; đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Nâng cao năng lực ứng phó

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác ứng phó BĐKH, giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới, Đồng Nai tập trung nâng cao năng lực quan trắc môi trường, cảnh báo kịp thời diễn biến của BĐKH; nâng cao năng lực ứng phó BĐKH, ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai và thích ứng với BĐKH cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và 75% doanh nghiệp, cộng đồng dân cư; giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông, xây dựng, chất thải rắn.

Song song đó, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó BĐKH đến năm 2025 của các ngành, các địa phương trong tỉnh; thu thập thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn và xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo kịp thời các diễn biến của BĐKH và thiên tai; xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của tỉnh Đồng Nai cho giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, bổ sung, điều chỉnh và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển ngành, địa phương phù hợp với kịch bản BĐKH và nước biển dâng của tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực cho ứng phó BĐKH; tiếp tục tăng cường đầu tư ngân sách, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí sự nghiệp, xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế và các nguồn kinh phí khác để thực hiện các nhiệm vụ, dự án, công trình đầu tư về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi xã hội hóa ứng phó với BĐKH, đầu tư vào các công trình hạ tầng về bảo vệ môi trường.

Tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực và hợp tác quốc tế để trao đổi thông tin, tiếp cận công nghệ mới, học tập kinh nghiệm về ứng phó BĐKH; phối hợp với các tỉnh, thành trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai để có giải pháp ứng phó kịp thời với BĐKH; quản lý chặt chẽ tài nguyên nước và khai thác khoáng sản, bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học; tham gia tích cực thực hiện các công ước, hiệp định quốc tế và khu vực, đặc biệt là các nước ASEAN về bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH và phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO