--Quảng cáo---

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

Tài nguyên - Phạm Oanh - 22:20 18/06/2021

(TN&MT) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 381/QĐ-VPCP thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính".

Theo đó, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với Bộ: Công an, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu thuế, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Bộ TN&MT

Ngoài ra, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính phối phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính vào tháng 7/2021. Đồng thời, hướng dẫn các yêu cầu nghiệp vụ và các chức năng của phần mềm, ứng dụng tại Bộ phần Một cửa;…

Bên cạnh đó, chủ trì xây dựng tài liệu hướng dẫn nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh; hướng dẫn chuẩn hóa danh mục tài liệu, quy định mã số của giấy tờ số hóa để chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác hoàn thành trong quý IV/2021;…

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO