--Quảng cáo---

Điện Biên rà soát diện tích rừng để làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng

Xã hội - Bài và ảnh: Trần Sơn - 11:14 27/10/2020

(TN&MT) - Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, từ đầu năm đến nay, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã tăng cường rà soát diện tích rừng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2019.

Việc xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm cho các chủ rừng là một nhiệm vụ quan trọng. Đây là bước triển khai đầu tiên xác định chi tiết, cụ thể diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; UBND cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng từ bên sử dụng DVMTR.

Rà soát diện tích rừng để làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường cho chủ rừng năm 2019

Ngay từ trong quý III năm 2019, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên (Quỹ tỉnh) đã chủ động chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai phối hợp với các chủ rừng, UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm thực hiện việc rà soát, tổng hợp số liệu diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR thuộc lưu vực sông Đà của các chủ rừng gửi về Quỹ tỉnh để tạm ứng tiền chi trả cho 839 chủ rừng, với tổng số tiền 86.688 triệu đồng. Số tiền còn lại căn cứ số tiền thực thu, kết quả xác định diện tích rừng đủ điều kiện chi trả Quỹ tỉnh thanh toán nốt số tiền chi trả của năm 2019 cho các chủ rừng thuộc lưu vực sông Đà và các lưu vực khác trước ngày 1/6/2020.

Căn cứ vào kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2019 của các huyện, thị xã; kết quả chi trả DVMTR của năm 2018; Báo cáo tổng hợp diện tích của các huyện, xã và tổ chức, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã và UBND các xã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, xác minh, thống nhất kết quả xác định diện tích rừng của chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, UBND xã có cung ứng DVMTR để làm căn cứ chi trả tiền DVMTR năm 2019.

Cán bộ Quỹ BV&PTR tỉnh Điện Biên cùng các chủ rừng đi kiểm tra, xác minh ngoài thực địa diện tích rừng có cung ứng DVMTR tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông

Đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã xác định và tổng hợp được diện tích rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR của các chủ rừng, gửi cho 10/10 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh để lấy xác nhận của UBND các xã, phường và các Hạt Kiểm lâm huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, làm cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt và chi trả tiền DVMTR theo đúng quy định.

  • Điện Biên: Điều tiết chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực sông Đà và sông Mã
    Môi trường - Trần Sơn - 16:41 12/08/2020
    (TN&MT) - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai tại tỉnh Điện Biên đã góp phần cải thiện cuộc sống và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, do mức quy định về đơn giá chi trả bình quân trên 1ha giữa các lưu vực nhà máy thủy điện có sự chênh lệch lớn, đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO