Điện Biên: Quản lý tài nguyên nước bền vững

Hà Thuận| 23/03/2021 21:01

(TN&MT) - Những năm qua, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã từng bước hoàn thành các mục tiêu đề ra, đem lại hiệu quả từ các hoạt động cấp nước sinh hoạt, canh tác, cấp nước sản xuất kinh doanh dịch vụ. Từ đó góp phần đảm bảo phát triển tài nguyên nước bền vững.

Việc tăng cường quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã góp phần phát triển tài nguyên nước bền vững.

Thực hiện quy định của Luật Tài nguyên nước và các Nghị định, thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực tài nguyên nước, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước, các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước. Cùng với đó, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước phải thực hiện lập hồ sơ cấp giấy phép theo quy định. Yêu cầu chủ các công trình thủy điện chấp hành nghiêm các quy định về tài nguyên nước theo Giấy phép đã được cấp có thẩm quyền cấp; thực hiện giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; báo cáo trong quá trình quản lý, vận hành.

Trong năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã thẩm định 30 hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Tham mưu UBND tỉnh cấp 30 giấy phép tài nguyên nước. Trong đó, có 21 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 9 Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước ngầm.

Kiểm tra chất lượng nước thải xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bà Đặng Thị Hồng Loan, Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở TN&MT Điện Biên cho biết: Công tác thẩm định phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi được quan tâm chú trọng. Sở đã ban hành công văn hướng dẫn lập phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện; sông, kênh, suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa, thủy điện, thủy lợi cho 6 công trình thủy điện: thủy điện Trung Thu, Nậm Núa, Nậm Mu 2, Nậm Mức, Long Tạo và thủy điện Nà Lơi. Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên đối với 8 công trình khai thác nước mặt. Hoàn thành Dự án xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thực hiện công bố danh mục nguồn nước cần phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh gồm 20 đoạn sông, suối với tổng chiều dài 56,9km.

Cùng với đó, tham mưu ban hành văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, thống kê, lập danh mục giếng phải trám lấp, hướng dẫn người dân trong việc trám lấp giếng hư hỏng, giếng không sử dụng theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm tránh ô nhiễm nguồn nước dưới đất.

Công tác thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được siết chặt và đảm bảo đúng quy định. Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tính, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 11 đơn vị với 16 công trình hoạt động khai thác sử dụng nước, tổng số tiền cấp quyền gần 60 tỷ đồng.

Sở TN&MT Điện Biên yêu cầu các địa phương hướng dẫn người dân trong việc trám lấp giếng hư hỏng, giếng không sử dụng nhằm tránh ô nhiễm nguồn nước dưới đất.

Cũng theo bà Đặng Thị Hồng Loan, để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước, UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 tại Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 29/12/2016. Ban hành các văn bản nhằm triển khai các quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm triển khai tới các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên nước, bảo đảm việc khai thác nước không vượt quá giới hạn khai thác đối với các dòng sông, không vượt quá trữ lượng có thể khai thác đối với các tầng chứa nước, chú trọng các dòng chính trên các lưu vực sông lớn.

Thời gian tới, Sở TN&MT Điện Biên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước, đặc biệt là ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng nước, xả thải chưa qua xử lý tới nguồn nước. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước và thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Quản lý tài nguyên nước bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO