Điện Biên: Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước

Hà Thuận| 08/05/2021 08:13

(TN&MT) - Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm quản lý, khai thác sử dụng nguồn nước theo phương thức tổng hợp, toàn diện, góp phần bảo vệ nguồn nước hiệu quả, bền vững.

Nhờ tăng cường các giải pháp quy hoạch, bảo vệ nên tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên được sử dụng hiệu quả, bền vững. 

Xác định tài nguyên nước (TNN) giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống, là điều kiện để duy trì sự sống của con người nên đòi hỏi trong quá trình khai thác, sử dụng nguồn nước phải hợp lý, hiệu quả và mang tính bền vững, tỉnh Điện Biên đã tăng cường các giải pháp quản lý, sử dụng TNN trên địa bàn tỉnh.

Bà Đặng Thị Hồng Loan, Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở TN&MT Điện Biên cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TNN, cùng với công tác tuyên truyền, hàng năm, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong khai thác, sử dụng nguồn TNN. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn được tăng cường đẩy mạnh, năm 2020 Sở TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản thực hiện quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Hệ thống kênh tả Đại thủy nông Nậm Rốm góp phần đem lại hiệu quả trong sử dụng tài nguyên nước để phục vụ tưới tiêu.

Trong năm 2020, tỉnh Điện Biên đã cấp 10 giấy phép tài nguyên nước (trong đó 8 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 2 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất). Cùng với đó, triển khai thực hiện dự án điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Điện Biên đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, các Đài phát thành và truyền hình cấp huyện chủ động đưa tin, bài, phóng sự phát thanh truyền hình tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư tham gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ TNN và việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Đặng Thị Hồng Loan cho biết thêm: Để quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững TNN, thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TNN đến các tổ chức, cá nhân, người dân có hoạt động khai thác và sử dụng nước mặt, nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng nước, xả nước thải giai đoạn đến năm 2025, hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước.

Nhận thức của người dân về sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước được nâng cao.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của TNN trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội; tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục triển khai thực hiện các phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước; lập danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên thông tin về tình hình nguồn nước, chống lãng phí nguồn nước.

Tiếp tục bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên nước bền vững, bảo đảm cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng TNN và xả nước thải vào nguồn nước; nhất là giám sát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức, cá nhân. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai thác sử dụng nước dưới đất, triển khai các dự án bảo vệ tài nguyên nước và xử lý, tái tạo nguồn nước thải...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO