Triển khai Luật Đất đai 2024

Điện Biên đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống: Khẩn trương triển khai 19 nội dung theo phân cấp

Trần Hương 21/05/2024 - 09:17

(TN&MT) - Đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống, hiện nay, tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch 1875/KH-UBND, ngày 24/4/2024, về việc triển khai thi hành Luật. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị tham mưu các nội dung để UBND và HĐND tỉnh ban hành các quy định theo thẩm quyền.

Chuẩn bị những nội dung do tỉnh ban hành

Theo Luật Đất đai 2024, có 19 nội dung giao địa phương quy định chi tiết, gồm: 1 nội dung do HĐND tỉnh và 18 nội dung do UBND tỉnh ban hành.

a2-1-.jpg
Một buổi tuyên truyền về việc hiến đất làm đường giao thông thôn, bản tại một bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Điện Biên Đông.

Để triển khai kịp thời và đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 1875/KH-UBND, ngày 24/4/2024, về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Để việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu Sở TN&MT tham mưu ban hành 12 nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, 2 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu ban hành 1 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Các Sở NN&PTNT; Sở Xây dựng; Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tham mưu ban hành 6 nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

"Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành được giao nhiệm vụ xây dựng theo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn ban quy phạm pháp luật, hoàn thiện Dự thảo trong tháng 6/2024 để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành theo thẩm quyền. Riêng đối với việc ban hành Bảng giá đất trình HĐND tỉnh thường được triển khai thực hiện trong tháng 12 hàng năm, nên nội dung này tỉnh sẽ để dịp cuối năm" - Ông Toàn nói.

Ngoài ra, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức tuyên truyền, phố biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai 2024 trước khi Luật được áp dụng thực thi. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố hiện đang xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc tuyên truyền, phố biến Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Đối với Sở TN&MT và UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng năm có trách nhiệm tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai cho đại diện lãnh đạo và các phòng, văn phòng, ban, khối đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội... Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ địa chính - xây dựng và cán bộ công chức liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai cấp xã. Trưởng thôn, bản, khối phố, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục… Đăng tải toàn văn Luật Đất đai 2024, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, cơ quan đơn vị.

Đồng thời, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, tại các cuộc họp ở thôn, bản để nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai. Phát hành ấn phẩm, tờ rơi về pháp luật đất đai (bao gồm cả các ấn phẩm, tờ rơi bằng tiếng dân tộc) để tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, Sở TN&MT đang chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan đang thực hiện rà soát, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền; tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Luật Đất đai 2024 tác động sâu rộng đến địa phương

Đánh giá về những nội dung mới trong Luật Đất đai 2024, ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “So với Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc, khó khăn, liên quan đến chính sách đất đai. Trong đó có chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

a1...jpg
Cán bộ tỉnh Điện Biên xác định vị trí đất lâm nghiệp có rừng và chưa có rừng

Luật đã đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi đất cho phát triển kinh tế - xã hội; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thiện về cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; mở rộng đối tượng sử dụng đất nông nghiệp; quy định các trường hợp giao đất, cho thuê đất...

Đặc biệt, Luật đã đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Thống nhất quản lý theo hướng nâng cao trách nhiệm của địa phương và kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ của Trung ương. Điều này, góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, đảm bảo tiết kiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai của cả nước nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng.

Những điểm mới, tác động sâu rộng và liên quan nhiều đến lợi ích của dân, vì vậy, Điện Biên rất chú trọng quan tâm đến khâu chuẩn bị triển khai để sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống" - ông Toàn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống: Khẩn trương triển khai 19 nội dung theo phân cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO