Đề xuất quy định về thống kê, kiểm kê đất đai

10/05/2018 16:56

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, mục đích thống kê, kiểm kê đất đai nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả; cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm cơ sở đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai; cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.
 

dat dai


Thời điểm chốt số liệu và thực hiện thống kê đất đai
 

Theo dự thảo, thời điểm chốt số liệu thống kê đất đai định kỳ hàng năm được tính đến hết ngày 31/12 hàng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai).
 

Thời gian thực hiện và hoàn thành, nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai định kỳ hàng năm được quy định như sau: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã) triển khai thực hiện từ ngày 15/11 hàng năm (trong thời gian thực hiện phải tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai từ ngày 15/11 đến ngày 31/12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp huyện) trước ngày 16/1 năm sau.
 

Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trước ngày 1/2 năm sau; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/2 năm sau; Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/3 năm sau.
 

Cũng theo dự thảo, thời điểm chốt số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 5 năm được tính đến hết ngày 31/12 của năm có chữ số tận cùng là 4 và 9.
 

Thời gian thực hiện và hoàn thành, nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 5 năm được quy định như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 1/8 năm kiểm kê (trong thời gian thực hiện phải tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai từ ngày 1/8 đến ngày 31/12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 16/1 của năm sau; Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 1/3 của năm sau; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4 của năm sau; Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/6 của năm sau.
 

Thời gian Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện quy định trên nếu trùng thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán thì được kéo dài thêm thời gian nghỉ Tết theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất quy định về thống kê, kiểm kê đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO