Đất đai

Đắk Lắk: Xử lý, chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất

Trần Thọ 30/05/2024 - 12:31

(TN&MT) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 4426/UBND-NNMT về việc xử lý, chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

dak-lak.jpg
Cơ quan chức năng kết luận dự án Nhà ở thương mại tại phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột có sai phạm về đất đai

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian qua, thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5482/UBND-NNMT ngày 08/7/2019 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2641/UBND-NN&MT ngày 06/4/2022 về việc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai; khẩn trương hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; và Công văn số 7792/UBND-NN&MT ngày 15/9/2022 về việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; quản lý quy hoạch, đất đai tại địa phương.

Việc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành các Công văn trên đã góp phần tích cực trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; kiểm soát thị trường bất động sản hoạt động ổn định, lành mạnh hơn; công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, xử lý vi phạm về đất đai được tăng cường; phục vụ có hiệu quả nhu cầu chính đáng của người sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện nội dung tại các Công văn nêu trên đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được xem xét lại cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn như ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh Đắk Lắk tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 14/12/2022 về kết quả giám sát chuyên đề “Thực hiện chính sách, pháp luật về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân và chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021”.

Đồng thời, triển khai Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất; và Công văn số 8755/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 13/10/2023 của Bộ TN&MT về việc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở TN&MT, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, hàng năm, Sở TN&MT Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật đất đai tại UBND cấp huyện theo quy định, đặc biệt là việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm định chặt chẽ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất; giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát các quy định, thủ tục hành chính về đất đai đã được cấp có thẩm quyền ban hành, kịp thời đề nghị, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không đúng quy định gây cản trở, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Sở TN&MT Đắk Lắk yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành TN&MT tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ cũng như sửa đổi lề lối làm việc trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ kịp thời, có hiệu quả nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; sớm xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai; thực hiện có hiệu quả, kịp thời cơ chế phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo theo quy định; chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là pháp luật về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch tỉnh Đắk Lăk được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban đơn vị lien quan tập trung rà soát quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được UBND tỉnh Đắk Lăk phê duyệt và quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan để xem xét, điều chỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật về quy hoạch

Đồng thời, yêu cầu các Phòng TN&MT phối hợp với UBND cấp xã tăng cường trách nhiệm và thực hiện việc thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định pháp luật khi giải quyết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân. Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải đúng quy định pháp luật

Ngoài ra, UBNND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã kịp thời phát hiện, có giải pháp ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân tại địa phương lợi dụng việc tách thửa, hợp thửa đất để thực hiện hành vi kinh doanh bất động sản không đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Song song đó, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, đặc biệt quan tâm việc kiểm tra đột xuất và tập trung vào các cơ quan, đơn vị, địa phương có hoạt động công vụ trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định. Đồng thời, các Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện nghiêm các nội dung thuộc thẩm quyền theo Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 8755/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 13/10/2023 của Bộ TN&MT.

Cụng tại Công văn số 4426/UBND-NNMT này, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã bãi bỏ: Công văn số 5482/UBND-NNMT ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 2641/UBND-NN&MT ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai; khẩn trương hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; và Công văn số 7792/UBND-NN&MT ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; quản lý quy hoạch đất đai tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Xử lý, chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO