Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V

Nguyễn Hùng| 22/09/2020 17:18

(TN&MT) - Ngày 22/9, tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025).

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V (2020 - 2025).

Trong 5 năm qua (2015 – 2020), công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Cao Bằng đã có nhiều đổi mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVIII đã đề ra. Kinh tế của Cao Bằng phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân trên 7,0%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 – 2020 đạt trên 9.200 tỷ đồng, hằng năm tăng bình quân 11%, bằng 110% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVIII đề ra.

Trong 5 năm, đã thu hút được 43 dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng số vốn đăng ký đầu tư 6.259 tỷ đồng, trong đó, Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại huyện Quảng Hòa có tổng vốn đầu tư trên 4.300 tỷ đồng. Công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch chung của cả nước và nguồn lực đầu tư của địa phương. Việc bố trí kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo công khai, đúng quy định; tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trao Huân trương Lao động hạng Nhì, Ba cho các tập thể.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều thành tựu đã góp phần giáo dục truyền thống của quê hương cách mạng và quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh quê hương và con người Cao Bằng. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, tổng vốn huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2016 – 2020 được 15.854 tỷ đồng; nhân dân hiến hơn 500.000 m² đất, hơn 400 nghìn ngày công lao động, hàng nghìn m³ nguyên vật liệu làm đường nông thôn. Đến nay, tỉnh Cao Bằng có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Đức Toàn, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã tác động tích cực đối với hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đến nay, tỉnh Cao Bằng thành lập mới được 684 doanh nghiệp và 141 hợp tác xã. Tỉnh Cao Bằng có nhiều hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược đăng ký đầu tư nhiều dự án lớn vào Cao Bằng, như: Công ty cổ phần Tập đoàn SunGroup, Tập đoàn FLC, TH True milk, TNG Holdings Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả…

Để phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh Cao Bằng phát triển toàn diện, sâu sắc và hiệu quả, ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị Đại hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; các văn bản, hướng dẫn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào Thi đua yêu nước. Chủ đề, tên gọi của phong trào thi đua, cuộc vận động phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ xác định nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, biện pháp và phạm vi tổ chức. Đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm mới, nhân tố mới…

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân sĩ, tri thức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025), thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đã trao Huân trương Lao động hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng, hạng Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cao Bằng; trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho 4 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể xuất sắc dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh Cao Bằng; 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2014 - 2018 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Cao Bằng tặng Cờ thi đua cho 13 tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách 10 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO