Đà Nẵng: 18 tỷ đồng phát triển du lịch Đà Nẵng năm 2019

20/02/2019 15:30

(TN&MT) - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 15/2/2019, phê duyệt kinh phí 18 tỷ đồng thực hiện Đề án phát triển Du lịch năm 2019 từ nguồn kinh phí sự nghiệp Du lịch đã bố trí trong dự toán của Sở Du lịch năm 2019.

Đà Nẵng chi 18 tỷ đồng thực hiện Đề án phát triển Du lịch năm 2019 từ nguồn kinh phí sự nghiệp Du lịch đã bố trí trong dự toán của Sở Du lịch năm 2019
Đà Nẵng chi 18 tỷ đồng thực hiện Đề án phát triển Du lịch năm 2019 từ nguồn kinh phí sự nghiệp Du lịch đã bố trí trong dự toán của Sở Du lịch năm 2019

Theo đó, các nội dung nhiệm vụ chính của đề án Đề án phát triển Du lịch năm 2019 bao gồm: Nâng cấp chất lượng và hình thành sản phẩm du lịch sinh thái, làng quê, đường sông…, các sự kiện Du lịch; Công tác tài nguyên, môi trường du lịch; Quản lý cơ sở lưu trú, cơ sở đạt chuẩn, đơn vị lữ hành, vận chuyển, khu điểm du lịch; Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch như xuất bản ấn phẩm du lịch, tham gia hội chợ, roadshow trong và ngoài nước, Famtrip; Đào tạo nguồn nhân lực du lịch cán bộ quản lý nhà nước và hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho doanh nghiệp.

UBND thành phố giao Sở Tài chính, Sở Du lịch và Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tổ chức phân bổ dự toán và thực hiện kiểm soát chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách. Sở Du lịch có trách nhiệm căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước hiện hành để triển khai thực hiện phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chương trình, nội dung, kế hoạch, đề án, các chính sách ban hành trong năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: 18 tỷ đồng phát triển du lịch Đà Nẵng năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO