Biển đảo

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển: Phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về biển, đảo

Thúy Nhi 28/12/2023 - 13:58

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa cho biết, thời gian qua, thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động số 8403/QC-BQP-BTNMT ngày 22/7/2017 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai nhiều hoạt động và thu được nhiều kết quả thiết thực.

Trong năm 2023, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ký Kế hoạch và triển khai đầy đủ nội dung thực hiện đảm bảo các yêu cầu về nội dung theo Quy chế phối hợp hoạt động số 8403. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện đã nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong xây dựng, thực hiện pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và hoạt động kiểm soát tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo giữa 2 đơn vị.

Cơ quan thường trực của hai đơn vị đã tích cực đôn đốc các đơn vị trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp; duy trì nghiêm chế độ trao đổi thông tin báo cáo, thông báo định kỳ và đột xuất; thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm bí mật nhà nước; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc không để xảy ra những vấn đề phức tạp…

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2023, Lãnh đạo Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã quán triệt triển khai thực hiện Quy chế 8403, thống nhất quan điểm, cách thức tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Ngày 17/7/2023, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ký Kế hoạch phối hợp số 7160/KH-CSB-CBHĐVN với các nội dung phối hợp chủ yếu trong công tác: Tham mưu xây dựng văn bản; Trao đổi, tiếp nhận, chia sẻ thông tin; Phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; Phối hợp trong các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển; Phối hợp trong công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hợp tác Quốc tế; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó về phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong năm 2023, hai bên đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Cụ thể, đã cử các cán bộ có chuyên môn, năng lực phù hợp tham gia Tổ soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản, góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật như: Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời k 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh; góp ý Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do dầu tràn trong vùng biển Việt Nam.

Về phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, việc triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp năm 2023 đã giúp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và 4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, địa phương; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

Cục biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, năm 2024, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ TN&MT, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. Tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đề xuất cơ quan có thẩm quyền cho phép sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xây dựng Kế hoạch triển khai trong năm 2024 đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và tình hình thực tiễn. Trong đó phải bao gồm nội dung phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên, môi trường trên biển.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo, chia sẻ thông tin công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển và hải đảo với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, xây dựng, đề xuất nghiên cứu phương pháp, phương tiện, thiết bị chuyên dùng cần thiết để xác định hành vi, mức độ vi phạm của các hành vi phạm các tổ chức, cá nhân trên biển để đảm bảo việc thực thi pháp luật về tài nguyên, môi trường biển được nghiêm minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển: Phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về biển, đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO